Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes a'r Economi | Eich Cyngor | Beth yw Treth y Cyngor? | Yr Amgylchedd | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Diwylliant a Hamdden | Swyddi Gwag | Llyfrgelloedd | Cludiant a Strydoedd | Gwasanaethau Cynllunio & Rheoli Adeiladu | Gwastraff & Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion

Hafan > Eich Cyngor

 

Y Cyngor, democratiaeth ac etholiadau

Cynghorwyr a Phwyllgorau Dewch o hyd i’ch cynghorydd, gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion
Etholiadau a Phleidleisio Manylion am etholiadau a sut i bleidleisio
Dweud eich Dweud Cyflwyno sylwadau ac adborth am bynciau sy’n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot
Sut mae'ch cyngor yn gweithio Y cyngor, pwyllgorau a rheoli
Bartneriaeth Sut mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn darparu gwell gwasanaethau cyhoeddus
Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Cyfle i weld y cynlluniau, y polisïau a’r strategaethau sydd ar waith yn y fwrdeistref sirol
Yr Holl Ffurflenni Defnyddiwch ffurflen i wneud adroddiad neu gais
Rhyddid Gwybodaeth Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth
Gwybodaeth Ariannol Gwybodaeth Ariannol
Mwy

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 04.01.2016 am 12:36

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk