Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes a'r Economi | Eich Cyngor | Beth yw Treth y Cyngor? | Yr Amgylchedd | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Diwylliant a Hamdden | Swyddi Gwag | Llyfrgelloedd | Cludiant a Strydoedd | Gwasanaethau Cynllunio & Rheoli Adeiladu | Gwastraff & Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion

Hafan > Pyrth > Trigolion

Gwybodaeth i Drigolion

Ysgolion Ysgolion lleol , Dyddiadau'r tymhorau , Wneud cais am leoedd ysgol
Archebu casglu eitmau swmpus Gallwn gasglu eich eitemau diangen cartref
Ailgylchu Gorchymyn offer ailgylchu, Canllaw i ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot
Cynghorwyr a Phwyllgorau Dewch o hyd i’ch cynghorydd, gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion
Treth y cyngor Treth y cyngor
Wneud cais am caniatad van Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip
Gwneud taliad Talu eich treth cyngor , dirwy parcio , gordaliad budd-dal tai
Fy Eiddo Gwiriwch dyddiadau sbwriel ac ailgylchu, Bandiau Treth y Cyngor
Trefnu Ymweliad Rheoli Plâu Problemau Rheoli Pla o Wasps , Llygod mawr , Llygod a Morgrug
Libraries Fina a library, Join a library, Reserve and renew
Budd-daliadau tai Budd-daliadau tai
Oriel Cwn Cwn ar goll a chwn dod o hyd yn ein cynelau

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 23.02.2015 am 11:58

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk