Tîm Troseddau Ieuenctid

Mae Tîm Troseddau Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys cynrychiolwyr o’r awdurdod lleol, yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf, y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd, Addysg, Cyffuriau a cham-drin Alcohol.

Mae’r staff yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n troseddu neu mewn perygl o droseddu.

Mae’r tîm yn helpu troseddwyr ifanc drwy eu hasesu i nodi problemau penodol sy’n peri i’r person ifanc droseddu yn ogystal â mesur y perygl maent yn ei beri i eraill. Mae’r rhaglenni sydd ar waith yn mynd i’r afael ag anghenion y person ifanc gyda’r bwriad o atal troseddu pellach.

Lawrlwytho

Mae'r holl ddogfennau'n agor mewn ffenestr newydd.

Teitl LlawnMaint
Chi a’r Tîm Troseddau Ieuenctid<br /> - Canllaw i bobl ifanc112 KB

Lawrlwytho: Adobe Reader

Lawrlwytho: Adobe Reader (Gwefan Allanol). Adobe Reader allows you to view PDF files.

Am fwy o fanylion ar sut i edrych ar ddogfennau, cyfeiriwch at ein tudalennau Help.

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 06.02.2014 am 15:28

  • Rhannwch hyn:
  • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict