Hwb i entrepreneuriaid ifanc Castell-nedd Port Talbot

27 Ionawr 2012

Mae darpar entrepreneuriaid yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cael eu hannog i ddechrau eu busnesau eu hunain.

Councillor Alun Thomas

Mae myfyrwyr Blwyddyn 11 o ledled y fwrdeistref sirol wedi ymuno  Chanolfan Busnesau Pobl Ifanc Sandfields ym Mhort Talbot i archwilio cyfleoedd hunangyflogaeth.

Mae tîm y Ganolfan Busnesau Pobl Ifanc yn gweithio mewn partneriaeth  Gyrfa Cymru Gorllewin i gynnig y cyfle cyffrous hwn. Bydd y disgyblion yn ymweld Â'r busnesau bach sy'n masnachu yn y ganolfan i weld sut maent yn gweithredu o ddydd i ddydd.

Bydd y daith ddwy awr yn cynnwys gwybodaeth am fenthyciadau a grantiau yn ogystal Â'r gefnogaeth ymarferol ac ariannol sydd ar gael i bobl ifanc. Caiff y disgyblion gyfle hefyd i wrando ar brofiadau entrepreneur ifanc yn y Ganolfan. Ar ddiwedd yr ymweliad byddant yn derbyn tystysgrif gyfranogiad i gefnogi eu hastudiaethau ar gyfer Bagloriaeth Cymru.

Y nod yw cynyddu ymwybyddiaeth am sut y gellir troi syniadau da'n fusnesau bach a fydd, yn ei dro, yn arwain at fwy o swyddi.

"Mae'n bwysig sicrhau bod pobl ifanc yn gwybod am hunangyflogaeth wrth ddewis eu gyrfaoedd ar gyfer y dyfodol," meddai Arweinydd y Cyngor, Ali Thomas.

"Y ffordd orau o wneud hyn yw rhoi digon o wybodaeth iddyn nhw fel eu bod yn ymwybodol o'r gefnogaeth a'r mentora sydd ar gael."

Yr ysgol gyntaf i gwrdd Â'r tîm fydd Ysgol Gyfun Llangatwg yr wythnos nesaf a bydd ysgolion eraill yn dilyn ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Ychwanegodd y Cynghorydd Thomas, "Mae'n rhaid i ni gadw entrepreneuriaid ifanc addawol yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan mai nhw yw busnesau bach y dyfodol a fydd yn creu swyddi lleol."

NODYN I'R GOLYGYDDION
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch y tîm ar 01639 686071

Manylion y Dudalen

  • Rhannwch hyn:
  • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict