Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes | Eich Cyngor | Treth y Cyngor | Llifogydd ac Tywydd Garw | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Swyddi Gwag | Hamdden, Parciau a Diwylliant | Llyfrgelloedd | Sbwriel, Strydoedda, Glanhau | Parcio, Ffyrdd a Theithio | Plâu, Llygredd, Glendid Bwyd | Cynllunioa Rheolaeth Adeiladu | Gwastraff and Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion, Addysg ac Ieuenctid

| Calendr Digwyddiadau
| Dywedwch Wrthym am Ddigwyddiad
| Theatrau CNPT
| Chwilio
| Rhestru Venue
| Beth sydd ymlaen yn Nghymru
| Digwyddiadau Llyfrgelloedd

Hafan > Hamdden, Parciau a Diwylliant > Digwyddiadau yn CNPT

Digwyddiadau yn CNPT

Mireinio'r Chwiliad

Pob Digwyddiad ym Mhob Lleoliad - Dangos Pob Dyddiad - Pob Math o Ddigwyddiad

Mae 854 ddigwyddiad sy'n cyfateb i feini prawf y chwiliad hwn.

DigwyddiadLleoliadDyddiadMath
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 17/01/17
09:00
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â’n mentoriaid a Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr bob yn ail ddydd Mawrth i Chwilio am Waith.
Port Talbot YMCA Tue 17/01/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 17/01/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 17/01/17
10:30
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â’n mentoriaid a Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr bob yn ail ddydd Mawrth i Chwilio am Waith.
Neath YMCA Tue 17/01/17
13:30
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 17/01/17
13:30
Advice Session
'Natty Knitters'
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 17/01/17
14:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 17/01/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 17/01/17
14:30
N/A
Clwb Ar ôl Ysgol
Yn ystod y tymor
Llyfrgell Sandfields Wed 18/01/17
03:45
N/A
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 18/01/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Caer Las Wed 18/01/17
13:00
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 18/01/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 18/01/17
14:15
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 19/01/17
09:30
Advice Session
Enterprise Club
The event is run monthly and is aimed at Business start-ups. The venue is at Sandfields Business Centre.
Sandfields Young Business Centre Thu 19/01/17
09:30
Advice Session
Enterprise Club
The event is run monthly and is aimed at Business start-ups. The venue is at Sandfields Business Centre. The clubs are also advertised on the www.npt.gov.uk and full details are provided there. Future dates are-23.2.17; 23.3.17; 20.4.17; 25.5.17; 22.6.17; 27.7.17; 24.8.17; 21.9.17; 19.10.17; 16.11.17; 14.12.17; 18.1.18; 22.2.18; 22.3.18.
N/A Thu 19/01/17
09:30
Busnes
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 19/01/17
10:00
Learner Event
Wellbeing Work and You Provider Event
Advice and guidance on finding employment and the opportunities available to you.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Thu 19/01/17
10:00
Advice Session
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 19/01/17
10:30
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 19/01/17
10:30
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 19/01/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 19/01/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 19/01/17
13:00
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 19/01/17
14:00
Light Entertainment
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 19/01/17
14:00
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Thu 19/01/17
18:30
Pantomime
Healthy Eating Demonstration
Join us for some tips and advice on how to cook healthily for the new year.
Llyfrgell Pontardawe Thu 19/01/17
19:00
Health Promotion
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 20/01/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 20/01/17
09:30
Sesiwn Gymorth Tg
Gweler y daflen am fwy o fanylion
Llyfrgell Glynneath Fri 20/01/17
10:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 20/01/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Foodbank Fri 20/01/17
13:30
- Sat 21/01/17
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am wiath? Gallwn ni eich helpu.
Canolfan Maerdy Fri 20/01/17
14:00
Advice Session
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 20/01/17
14:00
Literature
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 20/01/17
14:00
Advice Session
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Fri 20/01/17
18:30
Pantomime
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sat 21/01/17
14:00
Pantomime
Wedding Fayre - Eternity with Love at the Orangery...
Wedding Fayre at The Orangery. Free parking with free entry.
Yr Orendy Sun 22/01/17
11:00
Ffair Briodas
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sun 22/01/17
13:00
Pantomime
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sun 22/01/17
17:00
Pantomime
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 23/01/17
10:00
Advice Session
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 23/01/17
10:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Careers Wales - Port Talbot Branch Mon 23/01/17
13:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 24/01/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 24/01/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 24/01/17
10:30
N/A
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 24/01/17
13:30
Advice Session
&Quot;Natty Knitters&Quot;
Grwp gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 24/01/17
14:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 24/01/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 24/01/17
14:30
N/A
Clwb Lego
Mae'r Clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
Llyfrgell Sandfields Tue 24/01/17
15:45
N/A
Sesiwn Galw Heibio Maethu Cnpt
Oes diddordeb gennych mewn maethu? Hoffech chi wybod sut i ddechrau ar eich taith maethu? Efallai bydd ein digwyddiad yn ateb rhai o’ch cwestiynau, felly galwch heibio.
Aberavon Beach Hotel Tue 24/01/17
17:00
Advice Session
Sesiwn Galw Heibio Maethu Cnpt
Oes diddordeb gennych mewn maethu? Hoffech chi wybod sut i ddechrau ar eich taith maethu? Efallai bydd ein digwyddiad yn ateb rhai o’ch cwestiynau, felly galwch heibio.
Aberavon Beach Hotel Tue 24/01/17
17:00
Advice Session
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 25/01/17
09:15
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 25/01/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Caer Las Wed 25/01/17
13:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 25/01/17
14:00
N/A
Local History Talk on the Story of Swansea Castle...
Find out the history behind Swansea Castle, refreshments provided from 2pm
Llyfrgell Pontardawe Wed 25/01/17
14:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 26/01/17
09:30
Advice Session
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 26/01/17
09:30
N/A
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 26/01/17
10:00
Learner Event
Pruning Apple Trees Course
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Thu 26/01/17
10:00
Learner Event
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 26/01/17
10:30
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 26/01/17
10:30
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 26/01/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 26/01/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 26/01/17
13:00
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 26/01/17
14:00
Light Entertainment
Pwy Wyt Ti?
Sesiwn Hanes Teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 26/01/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 26/01/17
14:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 27/01/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 27/01/17
09:30
Sesiwn Gymorth Tg
Gweler y daflen am fwy o fanylion
Llyfrgell Glynneath Fri 27/01/17
10:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Foodbank Fri 27/01/17
13:30
- Sat 28/01/17
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Canolfan Maerdy Fri 27/01/17
14:00
Advice Session
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 27/01/17
14:00
Literature
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 27/01/17
14:00
Advice Session
Charity Concert
The South Wales Male Choir Cor Meibion De Cymru will be making their first visit to Neath on Saturday 28th January.
St Davids Church Sat 28/01/17
19:30
Concert
Charity Concert
The South Wales Male Choir (Cor Meibion De Cymru) will be making their first visit to Neath on Saturday 28th January. This internationally renowned choir is one of the leading male choirs in Wales.
St Davids Church Sat 28/01/17
19:30
Concert
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 29/01/17
08:30
N/A
Aberavon Beach Mutt Stutt for Rspca Llys Nini
Aberavon Beach Mutt Strutt sponsored dog walk. Starting from Franco's Chip Bar to the eastside of beach and back.
Aberavon Seafront Sun 29/01/17
10:30
Charity
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 30/01/17
10:00
Advice Session
Women%27s Aid %27january Sale%27
Women's Aid Port Talbot January Sale will take place at 1st Floor Market Chambers, The Parade, Neath Sa11 1PU. The Material Girl volunteers are getting ready for the January clothing sale.
N/A Mon 30/01/17
11:00
Charity
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 31/01/17
09:00
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Port Talbot YMCA Tue 31/01/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 31/01/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 31/01/17
10:30
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Neath YMCA Tue 31/01/17
13:30
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 31/01/17
13:30
Advice Session
&Quot;Natty Knitters&Quot;
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 31/01/17
14:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 31/01/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 31/01/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/02/17
09:15
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, paru swyddi ar-lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 01/02/17
10:00
N/A
Tree Planting Course
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Wed 01/02/17
10:00
N/A
Sisiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiyanu can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach 0-4.
llyfrgell Castell-nedd Wed 01/02/17
10:30
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/02/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/02/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 01/02/17
14:30
Clwb Ar ôl Ysgol
8-12 years
Llyfrgell Sandfields Wed 01/02/17
15:45
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/02/17
09:30
Advice Session
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 02/02/17
09:30
N/A
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 02/02/17
10:00
Learner Event
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/02/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/02/17
10:30
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Thu 02/02/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/02/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/02/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/02/17
13:00
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 02/02/17
14:00
Light Entertainment
Pwy Wyt Ti?
Hanes Teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 02/02/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/02/17
14:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 03/02/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 03/02/17
09:30
Sesiwn Gymorth Tg
Gweler y daflen am fwy o fanylion
Llyfrgell Glynneath Fri 03/02/17
10:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 03/02/17
10:30
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Fri 03/02/17
14:00
N/A
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 03/02/17
14:00
Literature
Outstanding Choral Music
BAGLAN COMMUNITY CHURCH An evening of outstanding choral performance featuring two great choirs: the men of the mighty Morriston Orpheus and the ladies of the renowned Côr Serenata.
N/A Fri 03/02/17
19:00
Choir
John Shuttleworth - Last will and Tasty Mint
Yn ogystal â chaneuon newydd hynod ddoniol, bydd John yn chwarae'r hen ffefrynnau ar ei Yamaha ffyddlon:
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 03/02/17
20:00
Comedy
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 04/02/17
10:30
N/A
An Evening at the Hot Club with an Afternoon in Pa...
Swing Jazz, Gypsy Jazz, Latin a mwy....gyda gwesteion arbennig
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 04/02/17
19:30
Music
Seriously Dead - Drama Comedi
Drama gomedi newydd sbon y fydd yn cael chi’n chwerthin hyd at ddagrau…
Theatr Dywysoges Frenhinol Sat 04/02/17
19:30
Comedy
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 05/02/17
08:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 06/02/17
10:00
Advice Session
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Croeso I famau, tadau, neinau, teidau a gofalwyr.
llyfrgell Castell-nedd Mon 06/02/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 07/02/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 07/02/17
09:30
Advice Session
Tree Planting Session
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Tue 07/02/17
10:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 07/02/17
10:30
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 07/02/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 07/02/17
14:00
Natty Knitters
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 07/02/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 07/02/17
14:30
N/A
Clwb Lego
Mae'r Clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
Llyfrgell Sandfields Tue 07/02/17
15:45
N/A
Clwb Lego
Mae'r Clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
Llyfrgell Sandfields Tue 07/02/17
15:45
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 08/02/17
09:15
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, paru swyddi ar-lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 08/02/17
10:00
N/A
Sisiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiyanu can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach 0-4.
llyfrgell Castell-nedd Wed 08/02/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 08/02/17
14:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/02/17
09:30
Advice Session
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 09/02/17
09:30
N/A
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 09/02/17
09:30
N/A
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 09/02/17
10:00
Learner Event
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/02/17
10:30
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Thu 09/02/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/02/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/02/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/02/17
13:00
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 09/02/17
14:00
Light Entertainment
Pwy Wyt Ti?
Hanes Teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 09/02/17
14:00
N/A
Pwy Wyt Ti?
Hanes Teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 09/02/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/02/17
14:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 10/02/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 10/02/17
09:30
Sesiwn Gymorth Tg
Gweler y daflen am fwy o fanylion
Llyfrgell Glynneath Fri 10/02/17
10:00
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Fri 10/02/17
14:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 10/02/17
14:00
Literature
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 10/02/17
14:00
Literature
Dreadzone
Playing songs from their new album DreadTimes
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 10/02/17
19:30
Music
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 11/02/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 12/02/17
08:30
N/A
The Rising Stars Theatre Company
New show 'We Are Not Amused'
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sun 12/02/17
19:00
Theatre Show
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 13/02/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 14/02/17
09:00
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Join us every other Tuesday for Job Search
Port Talbot YMCA Tue 14/02/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 14/02/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 14/02/17
10:30
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â’n mentoriaid a Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr bob yn ail ddydd Mawrth i Chwilio am Waith.
Neath YMCA Tue 14/02/17
13:30
Advice Session
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 14/02/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 14/02/17
14:00
Natty Knitters
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 14/02/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 14/02/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/02/17
09:15
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Wed 15/02/17
09:30
N/A
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, paru swyddi ar-lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 15/02/17
10:00
N/A
Willow Weaving
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
Glynneath Training Centre Wed 15/02/17
10:00
N/A
Pwy Wyt Ti?
Hanes Teulu
Llyfrgell Sandfields Wed 15/02/17
14:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/02/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/02/17
14:15
Clwb Ar ôl Ysgol
8-12
Llyfrgell Sandfields Wed 15/02/17
15:45
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/02/17
09:30
Advice Session
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 16/02/17
10:00
Learner Event
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/02/17
10:30
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Thu 16/02/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/02/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/02/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/02/17
13:00
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 16/02/17
14:00
Light Entertainment
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/02/17
14:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 17/02/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 17/02/17
09:30
Sesiwn Gymorth Tg
Gweler y daflen am fwy o fanylion
Llyfrgell Glynneath Fri 17/02/17
10:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 17/02/17
10:30
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Fri 17/02/17
14:00
N/A
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 17/02/17
14:00
Literature
Paul Foot: Tis Pity She's A Piglet
"He's a comedy whirlwind from the school of Spike Milligan..it's risky to call someone unique but Foot is certainly pretty close" Three Weeks
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 17/02/17
20:00
Comedy
Soul Circle
Playing the very best of 6T's rhythm and soul, northern, mod club classics, latin and blue beat. Dress Code Smart
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 18/02/17
19:00
Music
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sat 18/02/17

Training
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 19/02/17
08:30
N/A
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 19/02/17
09:00
Training
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 20/02/17
10:00
Advice Session
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 20/02/17
10:00
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 20/02/17
14:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 21/02/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 21/02/17
09:30
Advice Session
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 21/02/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 21/02/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 21/02/17
14:30
N/A
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, paru swyddi ar-lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 22/02/17
10:00
N/A
Family Crafts/Gardening Session
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Wed 22/02/17
10:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/02/17
09:30
Advice Session
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 23/02/17
10:00
Learner Event
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/02/17
10:30
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Thu 23/02/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/02/17
12:00
N/A
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 23/02/17
14:00
Light Entertainment
The Curious Adventures of Pinocchio
Bydd un o'r hoff glasuron i blant yn dod yn fyw, yn llythrennol!
N/A Thu 23/02/17
14:00
Children's Theatre
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 24/02/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 24/02/17
09:30
Sesiwn Gymorth Tg
Gweler y daflen am fwy o fanylion
Llyfrgell Glynneath Fri 24/02/17
10:00
N/A
Southern Tennant Folk Union
“More than simple roots-music revivalism” – Stewart Lee The Sunday Times
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 24/02/17
19:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 26/02/17
08:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 27/02/17
10:00
Advice Session
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Croeso I famau, tadau, neinau, teidau a gofalwyr.
llyfrgell Castell-nedd Mon 27/02/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 28/02/17
09:00
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â’n mentoriaid a Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr bob yn ail ddydd Mawrth i Chwilio am Waith.
Port Talbot YMCA Tue 28/02/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 28/02/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/02/17
10:30
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Neath YMCA Tue 28/02/17
13:30
Advice Session
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 28/02/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/02/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 28/02/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/03/17
09:15
Preparing Your Garden for Growing Course
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Wed 01/03/17
10:00
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/03/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/03/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 01/03/17
14:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
09:30
Advice Session
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/03/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/03/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/03/17
14:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 03/03/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 03/03/17
09:30
Sesiwn Gymorth Tg
Gweler y daflen am fwy o fanylion
Llyfrgell Glynneath Fri 03/03/17
10:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 03/03/17
10:30
N/A
Big Country
performing all their classic stirring hit songs such as Harvest Home - Fields of Fire
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 03/03/17
19:30
Music
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 04/03/17
10:30
N/A
Seann Walsh - One for the Road
Gyda'i feddwl craff sylwadol, Seann yw un o ddigrifwyr gorau'r wlad.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 04/03/17
19:30
Comedy
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 05/03/17
08:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 06/03/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 07/03/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 07/03/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 07/03/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 07/03/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 07/03/17
14:30
N/A
The Ensonglopedia of Science By John Hinton
Bydd atomau, tyllau du, cromosomau, deinosoriaid ac electromagnetedd. Bydd canu gwerin, grunge, hip-hop, dawns greadigol a chanigau. Bydd Pelydrau-X, cromosomau-Y a söolegydd. Mewn gwirionedd, gallwch ddisgwyl i'r wyddor fod yn amlwg iawn. Yn anad dim, dylech disgwyl yr annisgwyl. A bydd yn odli. Sioe gerddorol/theatr/wyddonol newydd.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Wed 08/03/17
07:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 08/03/17
09:15
Grafting Fruit Trees Courses
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Wed 08/03/17
10:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 08/03/17
14:00
N/A
Mid Wales Opera - the Magic Flute
THE MAGIC FLUTE – OPERA CANOLBARTH CYMRU
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 09/03/17
07:30
Opera
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/03/17
09:30
Advice Session
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/03/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/03/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/03/17
14:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 10/03/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 10/03/17
09:30
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 10/03/17
14:00
Literature
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 11/03/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 12/03/17
08:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 13/03/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 14/03/17
09:00
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Port Talbot YMCA Tue 14/03/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 14/03/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 14/03/17
10:30
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Neath YMCA Tue 14/03/17
13:30
Advice Session
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 14/03/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 14/03/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/03/17
09:15
Willow Weaving - Plant Supports Course
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project.
N/A Wed 15/03/17
10:00
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/03/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/03/17
14:15
Stress Control
A taught course based on Cognitive Behavioral Therapy %28CBT%29. Aiming to help people understand what might be maintaining their stress and provides techniques to help manage it. No discussion of personal problems or need to book on - simply turn up.
CGG Castell-nedd Port Talbot Wed 15/03/17
17:00
- Wed 19/04/17
Health Promotion
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/03/17
09:30
Advice Session
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/03/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/03/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/03/17
14:00
Y Fory Gan Sion Eirion
Perfformiad Cymraeg
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 16/03/17
19:30
Drama
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 17/03/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 17/03/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 17/03/17
10:30
N/A
Oysters 3
Oysterband o safbwynt gwahanol... Trwy alw'r cyhoedd, bydd Oysters 3 yn mynd ar daith eto yn 2017.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 17/03/17
19:30
Music
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 19/03/17
08:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 20/03/17
10:00
Advice Session
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 20/03/17
10:00
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 20/03/17
14:00
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 20/03/17
14:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 21/03/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 21/03/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 21/03/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 21/03/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 21/03/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 22/03/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 22/03/17
14:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/03/17
09:30
Advice Session
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/03/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/03/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/03/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 24/03/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 24/03/17

Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sat 25/03/17

Training
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 26/03/17
08:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 27/03/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 28/03/17
09:00
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â’n mentoriaid a Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr bob yn ail ddydd Mawrth i Chwilio am Waith.
Port Talbot YMCA Tue 28/03/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 28/03/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/03/17
10:30
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Neath YMCA Tue 28/03/17
13:30
Advice Session
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/03/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 28/03/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 29/03/17
09:15
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 30/03/17
09:30
Advice Session
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/03/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 30/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 30/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/03/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/03/17
14:00
Vamos - the Best Thing
Dyma stori o'r chwedegau chwyldroadol am gariad diamod gan gwmni theatr mygydau llawn mwyaf blaenllaw y DU.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 30/03/17
19:30
Drama
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 31/03/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 31/03/17
09:30
Perfect Pitch
Bydd y gomedi ddoniol hon gan John Godber yn canolbwyntio ar berthynas dau gwpl gwahanol iawn.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 31/03/17
19:30
Drama
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 01/04/17
10:30
N/A
The Manfreds
"There she was just a walkin’ down the street, singing Do wah diddy diddy dum diddy do!" Un o ganeuon mwyaf poblogaidd ac adnabyddus y 60au a'r gân sy'n dal i wefreiddio'r gynulleidfa yn eu cyngherddau fwyaf ryw 50 mlynedd yn ddiweddarach.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 01/04/17
19:30
Music
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 02/04/17
08:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 03/04/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 04/04/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 04/04/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/04/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/04/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 04/04/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/04/17
09:15
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/04/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/04/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 05/04/17
14:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/04/17
09:30
Advice Session
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/04/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/04/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/04/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/04/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/04/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/04/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 07/04/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 07/04/17
10:30
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 07/04/17
14:00
Literature
Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra
Mae Cerddorfa Sipsiwn Falcanaidd Barcelona yn tynnu ar sawl dylanwad cerddorol
N/A Fri 07/04/17
19:30
World Music
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 08/04/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 09/04/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/04/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/04/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 11/04/17
14:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/04/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 13/04/17
12:00
N/A
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 14/04/17
09:30
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 16/04/17
08:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 17/04/17
14:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 18/04/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 18/04/17
14:30
N/A
A Strange New Space - Tessa Bide
A fabulous show on space for children aged 4+
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Wed 19/04/17
14:00
Children's Theatre
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 19/04/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/04/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 20/04/17
12:00
N/A
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 21/04/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 21/04/17
10:30
N/A
Space
Give Me Your Future Live Tour
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 22/04/17
19:30
Music
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 23/04/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 25/04/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 25/04/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 25/04/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 26/04/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 26/04/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/04/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 27/04/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 27/04/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/04/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/04/17
14:00
Kathryn Roberts and Sean Lakeman
Kathryn Roberts and Sean Lakeman have long established themselves as one of the UK folk scene’s most rewardingly enduring partnerships. Twice recent winners of the BBC Radio 2 Folk Award for Best Duo
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 27/04/17
19:30
Music
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 28/04/17
09:30
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 30/04/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 02/05/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 02/05/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 02/05/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 03/05/17
09:15
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 03/05/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 03/05/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 03/05/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 04/05/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 04/05/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 04/05/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 04/05/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 04/05/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 04/05/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 05/05/17
09:30
Activate Your Life
A four week taught course based on Acceptance and Commitment Therapy. This is a self-referral course for anyone in the community and is run by the NHS local health board.
CGG Castell-nedd Port Talbot Fri 05/05/17
10:00
- Fri 26/05/17
Health Promotion
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 05/05/17
10:30
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 05/05/17
14:00
Literature
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 06/05/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 07/05/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 09/05/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 09/05/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 09/05/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 10/05/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 10/05/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 11/05/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 11/05/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 11/05/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 11/05/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 11/05/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 12/05/17
09:30
Dean Friedman
Mae'r artist recordio sydd wedi cyrraedd brig y siartiau, Dean Friedman, wedi gwerthu miliynau o albymau dros y byd i gyd ac wedi cael llwyddiant nodedig yn y siartiau gyda chlasuron fel 'Ariel', 'Lucky Stars', 'Lydia', 'Woman of Mine', 'Well, Well' Said the Rocking Chair' a 'McDonald's Girl'.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 12/05/17
19:30
Music
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 13/05/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 14/05/17
08:30
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 15/05/17
10:00
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 15/05/17
14:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 16/05/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 16/05/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 16/05/17
14:30
N/A
Jon Boden
Jon Boden on his solo tour
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Tue 16/05/17
19:30
Music
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 17/05/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 17/05/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 17/05/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 18/05/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 18/05/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 18/05/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 18/05/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 18/05/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 19/05/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 19/05/17
10:30
N/A
Gimme Some Lovin
Band soul naw aelod yn cywyno cerddoriaeth sy’n mynnu eich bod chi’n codi ac yn dawnsio iddi. Yn chwarae caneuon poblogaidd gan artistiaid fel The Commitments, The Blues Brothers, James Brown, Otis Reading, Wilson Picket, Tina Turner a llawer mwy.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 19/05/17
19:30
Music
Andy Parsons Peak Bulls**t
"Perfformiwr byw grymus... sy'n tanseilio'n lol gyda'i eiriau meistrolgar" The Times
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 20/05/17
19:30
Comedy
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 21/05/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 23/05/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 23/05/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 23/05/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 24/05/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 24/05/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 25/05/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 25/05/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 25/05/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 25/05/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 25/05/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 26/05/17
09:30
Margam International Kite Festival 2017
Set on the lawns of the magnificent Margam Castle within the grounds of Margam Country Park, the home of festival kite flying.
N/A Fri 26/05/17
10:00
- Mon 29/05/17
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 28/05/17
08:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 30/05/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 30/05/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 31/05/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 31/05/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 01/06/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/06/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 01/06/17
12:00
N/A
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 02/06/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 02/06/17
10:30
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 02/06/17
14:00
Literature
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 03/06/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 04/06/17
08:30
N/A
Stress Control
A taught course based on Cognitive Behavioral Therapy %28CBT%29. Aiming to help people understand what might be maintaining their stress and provides techniques to help manage it. No discussion of personal problems or need to book on - simply turn up. Held at the Aberavon Leisure and Fitness Centre.
N/A Mon 05/06/17
14:30
- Mon 10/07/17
Health Promotion
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 06/06/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 06/06/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 06/06/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 07/06/17
09:15
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 07/06/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 07/06/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 07/06/17
14:30
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/06/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 08/06/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 08/06/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/06/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/06/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 09/06/17
09:30
The East Pointers
Mae'r triawd hwn, sy'n gorlifo gyda charisma, yn deillio o Ynys y Tywysog Edward yng Nghanada, ac maent wrthi yn ychwanegu dyfeisgarwch ac egni newydd i sain Geltaidd ddiamser. Gyda ffidl, banjo a gitâr, ymlifa eu halawon hwy'n naturiol, gan blethu'n esmwyth â'r traddodiadol, gan ddod ag arlliw cyfoes i gerddoriaeth Geltaidd.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 09/06/17
19:30
Music
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 10/06/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 11/06/17
08:30
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 12/06/17
10:00
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 13/06/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 13/06/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 13/06/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 14/06/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 14/06/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/06/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 15/06/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 15/06/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/06/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/06/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 16/06/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 16/06/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 18/06/17
08:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 19/06/17
14:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 20/06/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 20/06/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 20/06/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 21/06/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 21/06/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 21/06/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/06/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 22/06/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 22/06/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/06/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/06/17
14:00
Sophie Willan
Winner of Magners New Act 2015 “An exciting new force in British stand up” – London is Funny
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 23/06/17
08:00
Comedy
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 23/06/17
09:30
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 25/06/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 27/06/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 27/06/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 27/06/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 28/06/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 28/06/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/06/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 29/06/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 29/06/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/06/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/06/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 30/06/17
09:30
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 30/06/17
14:00
Literature
Burn Series Adventure Race
The Burn Series Adventure Race includes running, cycling and kayaking. There are two distances to chose from, one for beginners and children and the other for more experienced adventure racers.
Parc Gwledig Margam Sat 01/07/17
10:00
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 01/07/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 02/07/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/07/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/07/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 04/07/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/07/17
09:15
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/07/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/07/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 05/07/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/07/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/07/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/07/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/07/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/07/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/07/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 07/07/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 07/07/17
10:30
N/A
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 08/07/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 09/07/17
08:30
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 10/07/17
10:00
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/07/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/07/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 11/07/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 12/07/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 12/07/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/07/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 13/07/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 13/07/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/07/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/07/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 14/07/17
09:30
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 16/07/17
08:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 17/07/17
14:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 18/07/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 18/07/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 18/07/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 19/07/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 19/07/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 19/07/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/07/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 20/07/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 20/07/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/07/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/07/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 21/07/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 21/07/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 23/07/17
08:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 25/07/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 25/07/17
14:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/07/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 27/07/17
12:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 28/07/17
14:00
Literature
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 30/07/17
08:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 01/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 01/08/17
14:30
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 02/08/17
11:00
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 02/08/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 03/08/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 03/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 03/08/17
12:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 04/08/17
10:30
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 05/08/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 06/08/17
08:30
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 07/08/17
10:00
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 08/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 08/08/17
14:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 10/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 10/08/17
12:00
N/A
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 12/08/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 13/08/17
08:30
N/A
Stress Control
A taught course based on Cognitive Behavioural Therapy %28CBT%29. Aiming to help people understand what might be maintaining their stress and provides techniques to help manage it. No discussion of personal problems or need to book on - simply turn up.
CGG Castell-nedd Port Talbot Tue 15/08/17
10:00
- Tue 19/09/17
Health Promotion
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 15/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 15/08/17
14:30
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 16/08/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 17/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 17/08/17
12:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 18/08/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 20/08/17
08:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 21/08/17
14:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 22/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 22/08/17
14:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 24/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 24/08/17
12:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 25/08/17
14:00
Literature
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 27/08/17
08:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 29/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 29/08/17
14:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 31/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 31/08/17
12:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 01/09/17
10:30
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 02/09/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 03/09/17
08:30
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 04/09/17
10:00
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 05/09/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 05/09/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 05/09/17
14:30
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 06/09/17
11:00
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 06/09/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 07/09/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 07/09/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 07/09/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 07/09/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 07/09/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 08/09/17
09:30
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 09/09/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 10/09/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 12/09/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 12/09/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 12/09/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 13/09/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 13/09/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 14/09/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 14/09/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 14/09/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 14/09/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 14/09/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 15/09/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 15/09/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 17/09/17
08:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 18/09/17
14:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 19/09/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 19/09/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 19/09/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 20/09/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 20/09/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 20/09/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 21/09/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 21/09/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 21/09/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 21/09/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 21/09/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 22/09/17
09:30
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 22/09/17
14:00
Literature
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 24/09/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 26/09/17
10:30
N/A
Activate Your Life
A four week taught course based on Acceptance and Commitment Therapy. This is a self-referral course for anyone in the community and is run by the NHS local health board.
CGG Castell-nedd Port Talbot Tue 26/09/17
14:00
Health Promotion
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 26/09/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 26/09/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 27/09/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 27/09/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 28/09/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 28/09/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 28/09/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 28/09/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 28/09/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 29/09/17
09:30
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 01/10/17
08:30
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 02/10/17
10:00
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 03/10/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 03/10/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 03/10/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 04/10/17
09:15
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 04/10/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 04/10/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 04/10/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 05/10/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 05/10/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 05/10/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 05/10/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 05/10/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 05/10/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 06/10/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 06/10/17
10:30
N/A
Burn Series Adventure Race
The Burn Series Adventure Race includes running, cycling and kayaking. There are two distances to chose from, one for beginners and children and the other for more experienced adventure racers.
Parc Gwledig Margam Sat 07/10/17
10:00
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 07/10/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 08/10/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 10/10/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 10/10/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 10/10/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 11/10/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 11/10/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 12/10/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 12/10/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 12/10/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 12/10/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 12/10/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 13/10/17
09:30
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 14/10/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 15/10/17
08:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 16/10/17
14:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 17/10/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 17/10/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 17/10/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 18/10/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 18/10/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 18/10/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 19/10/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 19/10/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 19/10/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 19/10/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 19/10/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 20/10/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 20/10/17
10:30
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 20/10/17
14:00
Literature
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 22/10/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 24/10/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 24/10/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 24/10/17
14:30
N/A
Stress Control
A taught course based on Cognitive Behavioural Therapy %28CBT%29. Aiming to help people understand what might be maintaining their stress and provides techniques to help manage it. No discussion of personal problems or need to book on - simply turn up.Held at the Aberavon Leisure and Fitness Centre
N/A Tue 24/10/17
17:30
- Tue 28/11/17
Health Promotion
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 26/10/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 26/10/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 26/10/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 26/10/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 27/10/17
09:30
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 29/10/17
08:30
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 30/10/17
10:00
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 31/10/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 31/10/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/11/17
09:15
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/11/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/11/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 01/11/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/11/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/11/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/11/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/11/17
12:00
N/A
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 03/11/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 03/11/17
10:30
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 04/11/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 05/11/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 07/11/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 07/11/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 07/11/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 08/11/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 08/11/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/11/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/11/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/11/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/11/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/11/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 10/11/17
09:30
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 11/11/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 12/11/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 14/11/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 14/11/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 14/11/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/11/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/11/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/11/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/11/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/11/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/11/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/11/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/11/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 17/11/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 17/11/17
10:30
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 17/11/17
14:00
Literature
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 19/11/17
08:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 20/11/17
14:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 21/11/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 21/11/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 21/11/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 22/11/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 22/11/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/11/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/11/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/11/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/11/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/11/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 24/11/17
09:30
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 26/11/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/11/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/11/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 28/11/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 29/11/17
09:15
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 29/11/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/11/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 30/11/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 30/11/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/11/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/11/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 01/12/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 01/12/17
10:30
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 02/12/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 03/12/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 05/12/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 05/12/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 05/12/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 06/12/17
09:15
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 06/12/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 06/12/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 06/12/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 07/12/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 07/12/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 07/12/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 07/12/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 07/12/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 07/12/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 08/12/17
09:30
Christmas Join a Party at the Orangery
Fonz and The Poet
Yr Orendy Fri 08/12/17
18:30
Christmas
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 09/12/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 10/12/17
08:30
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 12/12/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 12/12/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 12/12/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 13/12/17
09:15
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 13/12/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 13/12/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 14/12/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 14/12/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 14/12/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 14/12/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 14/12/17
14:00
Christmas Party at the Orangery with Fat Barry's sS...
Come and join a party with Fat Barry's Soul Band at The Orangery
Yr Orendy Fri 15/12/17
06:30
Christmas
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 15/12/17
09:30
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 15/12/17
10:30
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 15/12/17
14:00
Literature
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 17/12/17
08:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 18/12/17
14:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 19/12/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 19/12/17
14:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 21/12/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 21/12/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 24/12/17
08:30
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 26/12/17
14:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 31/12/17
08:30
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 02/01/18
14:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 07/01/18
08:30
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 09/01/18
14:30
N/A

Manylion y Dudalen

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk