Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes | Eich Cyngor | Treth y Cyngor | Llifogydd ac Tywydd Garw | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Swyddi Gwag | Hamdden, Parciau a Diwylliant | Llyfrgelloedd | Sbwriel, Strydoedda, Glanhau | Parcio, Ffyrdd a Theithio | Plâu, Llygredd, Glendid Bwyd | Cynllunioa Rheolaeth Adeiladu | Gwastraff and Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion, Addysg ac Ieuenctid

| Calendr Digwyddiadau
| Dywedwch Wrthym am Ddigwyddiad
| Theatrau CNPT
| Chwilio
| Rhestru Venue
| Beth sydd ymlaen yn Nghymru
| Digwyddiadau Llyfrgelloedd

Hafan > Hamdden, Parciau a Diwylliant > Digwyddiadau yn CNPT

Digwyddiadau yn CNPT

Mireinio'r Chwiliad

Pob Digwyddiad ym Mhob Lleoliad - Dangos Pob Dyddiad - Pob Math o Ddigwyddiad

Mae 971 ddigwyddiad sy'n cyfateb i feini prawf y chwiliad hwn.

DigwyddiadLleoliadDyddiadMath
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 26/02/17
08:30
N/A
Guided Walks, Park Lives Provide Both Sport Activ...
Great family activities in the Park
Parc Gwledig Margam Sun 26/02/17
10:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 26/02/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 26/02/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 27/02/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 27/02/17
10:30
N/A
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Croeso I famau, tadau, neinau, teidau a gofalwyr.
llyfrgell Castell-nedd Mon 27/02/17
10:30
N/A
Dechrau Dad Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Baglan Mon 27/02/17
14:15
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 28/02/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 28/02/17
09:15
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â’n mentoriaid a Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr bob yn ail ddydd Mawrth i Chwilio am Waith.
Port Talbot YMCA Tue 28/02/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 28/02/17
09:30
Advice Session
Introduction to Childcare.
After successfully completing this Level 2 course learners can progress onto the QCF Children's Care, Learning and Development Course at Level 2 and then Level 3.
Tirmorfa Centre Tue 28/02/17
09:30
Training
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/02/17
10:30
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Neath YMCA Tue 28/02/17
13:30
Advice Session
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 28/02/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/02/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 28/02/17
14:00
Advice Session
Natty Knitters
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 28/02/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 28/02/17
14:30
N/A
Clwb Lego
Mae'r Clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
Llyfrgell Sandfields Tue 28/02/17
15:45
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/03/17
09:15
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, paru swyddi ar-lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 01/03/17
10:00
N/A
Preparing Your Garden for Growing Course
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Wed 01/03/17
10:00
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/03/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 01/03/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 01/03/17
14:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
09:30
Advice Session
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 02/03/17
09:30
N/A
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/03/17
10:30
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Thu 02/03/17
10:30
N/A
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Glynneath Thu 02/03/17
10:30
N/A
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Glynneath Thu 02/03/17
10:30
N/A
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant i bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Glynneath Thu 02/03/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 02/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/03/17
13:00
Clwb Potty
Drop in for advice and a chat on toilet training
Llyfrgell Sandfields Thu 02/03/17
14:00
N/A
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 02/03/17
14:00
Light Entertainment
Pwy Wyt Ti?
Sesiwn hanes teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 02/03/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 02/03/17
14:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 03/03/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 03/03/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 03/03/17
10:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Gweler y daflen am fwy o fanylion
Llyfrgell Glynneath Fri 03/03/17
10:00
N/A
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Sandfields Fri 03/03/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 03/03/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 03/03/17
14:00
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Fri 03/03/17
14:00
N/A
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 03/03/17
14:00
Literature
Llawdriniaeth Etholaeth
David Rees AM
Llyfrgell Sandfields Fri 03/03/17
16:00
N/A
Big Country
performing all their classic stirring hit songs such as Harvest Home - Fields of Fire
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 03/03/17
19:30
Music
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 04/03/17
10:30
N/A
Seann Walsh - One for the Road
Gyda'i feddwl craff sylwadol, Seann yw un o ddigrifwyr gorau'r wlad.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 04/03/17
19:30
Comedy
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 05/03/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 05/03/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 05/03/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 06/03/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 06/03/17
10:30
N/A
Dechrau Dad Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Baglan Mon 06/03/17
14:15
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 07/03/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 07/03/17
09:15
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 07/03/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 07/03/17
10:30
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 07/03/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 07/03/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 07/03/17
14:00
Advice Session
Natty Knitters
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 07/03/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 07/03/17
14:30
N/A
The Ensonglopedia of Science By John Hinton
Bydd atomau, tyllau du, cromosomau, deinosoriaid ac electromagnetedd. Bydd canu gwerin, grunge, hip-hop, dawns greadigol a chanigau. Bydd Pelydrau-X, cromosomau-Y a söolegydd. Mewn gwirionedd, gallwch ddisgwyl i'r wyddor fod yn amlwg iawn. Yn anad dim, dylech disgwyl yr annisgwyl. A bydd yn odli. Sioe gerddorol/theatr/wyddonol newydd.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Wed 08/03/17
07:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 08/03/17
09:15
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, paru swyddi ar-lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 08/03/17
10:00
N/A
Grafting Fruit Trees Courses
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Wed 08/03/17
10:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 08/03/17
14:00
N/A
Wednesday Wizards
clwb ar ôl ysgol
Llyfrgell Sandfields Wed 08/03/17
15:45
N/A
Mid Wales Opera - the Magic Flute
THE MAGIC FLUTE – OPERA CANOLBARTH CYMRU
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 09/03/17
07:30
Opera
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/03/17
09:30
Advice Session
Designing Inclusive Creative Events
This event, organised by Voluntary Arts Wales, aims to help you develop skills in organising creative events that will welcome new members. If you’re planning to organise an event as part of Get Creative or Voluntary Arts Festival, or simply want to welcome new participants to your group, join us at one of our forthcoming training days. This free course will provide you with practical guidance about organising events which are inclusive and engaging.
CGG Castell-nedd Port Talbot Thu 09/03/17
09:30
Training
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 09/03/17
09:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/03/17
10:30
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Thu 09/03/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 09/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/03/17
13:00
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 09/03/17
14:00
Light Entertainment
Pwy Wyt Ti?
Sesiwn hanes teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 09/03/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 09/03/17
14:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 10/03/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 10/03/17
09:30
Supporting Ty Hafan - Golf Event
• Tee-off from 9am to 11:30am • Further information :– Coffee and bacon roll on arrival 18 holes 2 course meal Raffle & prizes
Pontardawe Golf Club Fri 10/03/17
09:30
Charity
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 10/03/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Sandfields Fri 10/03/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 10/03/17
14:00
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Fri 10/03/17
14:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 10/03/17
14:00
Literature
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 10/03/17
14:00
Literature
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 11/03/17
10:30
N/A
Lee Nelson - 'Serious Joker' Tour
Ar ôl cael ei hun mewn trafferth am fentro i leoedd na ddylai fod wedi mynd iddynt, mae Lee Nelson bellach yn ôl i'r union le y dylai fod...
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sat 11/03/17
19:30
Comedy
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 12/03/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 12/03/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 12/03/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 13/03/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 13/03/17
10:30
N/A
Dechrau Dad Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Baglan Mon 13/03/17
14:15
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 14/03/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 14/03/17
09:15
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Port Talbot YMCA Tue 14/03/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 14/03/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 14/03/17
10:30
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Neath YMCA Tue 14/03/17
13:30
Advice Session
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 14/03/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 14/03/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 14/03/17
14:00
Advice Session
Natty Knitters
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 14/03/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 14/03/17
14:30
N/A
Clwb Lego
Mae'r Clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
Llyfrgell Sandfields Tue 14/03/17
15:45
N/A
Lego Clwb
Mae'r clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
Llyfrgell Sandfields Tue 14/03/17
15:45
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/03/17
09:15
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, paru swyddi ar-lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 15/03/17
10:00
N/A
Willow Weaving - Plant Supports Course
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project.
N/A Wed 15/03/17
10:00
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/03/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 15/03/17
14:15
Stress Control
A taught course based on Cognitive Behavioral Therapy %28CBT%29. Aiming to help people understand what might be maintaining their stress and provides techniques to help manage it. No discussion of personal problems or need to book on - simply turn up.
CGG Castell-nedd Port Talbot Wed 15/03/17
17:00
- Wed 19/04/17
Health Promotion
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/03/17
09:30
Advice Session
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 16/03/17
09:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/03/17
10:30
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Thu 16/03/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 16/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/03/17
13:00
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 16/03/17
14:00
Light Entertainment
Pwy Wyt Ti?
Sesiwn hanes teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 16/03/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 16/03/17
14:00
Y Fory Gan Sion Eirion
Perfformiad Cymraeg
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 16/03/17
19:30
Drama
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 17/03/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 17/03/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 17/03/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Sandfields Fri 17/03/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 17/03/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 17/03/17
14:00
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Fri 17/03/17
14:00
N/A
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 17/03/17
14:00
Literature
Oysters 3
Oysterband o safbwynt gwahanol... Trwy alw'r cyhoedd, bydd Oysters 3 yn mynd ar daith eto yn 2017.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 17/03/17
19:30
Music
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 19/03/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 19/03/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 19/03/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 20/03/17
10:00
Advice Session
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 20/03/17
10:00
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 20/03/17
10:30
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 20/03/17
14:00
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 20/03/17
14:00
N/A
Dechrau Dad Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Baglan Mon 20/03/17
14:15
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 21/03/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 21/03/17
09:15
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 21/03/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 21/03/17
10:30
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 21/03/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 21/03/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 21/03/17
14:00
Advice Session
Natty Knitters
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 21/03/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 21/03/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 22/03/17
09:15
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, paru swyddi ar-lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 22/03/17
10:00
N/A
The Productive Edible Garden Course
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Wed 22/03/17
10:00
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 22/03/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 22/03/17
14:00
N/A
Wednesday Wizards
clwb ar ôl ysgol
Llyfrgell Sandfields Wed 22/03/17
15:45
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/03/17
09:30
Advice Session
Enterprise Club
The event is run monthly and is aimed at Business start-ups. The venue is at Sandfields Business Centre.
Sandfields Young Business Centre Thu 23/03/17
09:30
Busnes
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 23/03/17
09:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/03/17
10:30
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Thu 23/03/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 23/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/03/17
13:00
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 23/03/17
14:00
Light Entertainment
Pwy Wyt Ti?
Sesiwn hanes teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 23/03/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 23/03/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 24/03/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 24/03/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Sandfields Fri 24/03/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 24/03/17
14:00
N/A
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 24/03/17
14:00
Literature
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 24/03/17

The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 26/03/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 26/03/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 26/03/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 27/03/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 27/03/17
10:30
N/A
Dechrau Dad Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Baglan Mon 27/03/17
14:15
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 28/03/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 28/03/17
09:15
Advice Session
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â’n mentoriaid a Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr bob yn ail ddydd Mawrth i Chwilio am Waith.
Port Talbot YMCA Tue 28/03/17
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 28/03/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/03/17
10:30
N/A
Origami
angen archebu
llyfrgell Castell-nedd Tue 28/03/17
13:00
N/A
Chwilio am Waith Gyda Gweithffyrdd+
Ymunwch â ni bob yn ail ddydd Mawrth ar gyfer sesiynau Chwilio am Waith
Neath YMCA Tue 28/03/17
13:30
Advice Session
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 28/03/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 28/03/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 28/03/17
14:00
Advice Session
Natty Knitters
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 28/03/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 28/03/17
14:30
N/A
Clwb Lego
Mae'r Clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
Llyfrgell Sandfields Tue 28/03/17
15:45
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 29/03/17
09:15
Encouraging Birds Into Your Garden with Feeders an...
The course will be held at the Rheola Garden, Resolven and is part of the 'Tyfu'n Iach Gyda'n Gilydd/Growing Health Together' project. This project is a joint project between Neath Port Talbot CVS, DOVE Workshop and Glynneath Training Centre funded through the LEADER programme, to develop a 'Community Produce Hub' in Neath Port Talbot and to get rural residents to grow their own food.
N/A Wed 29/03/17
10:00
Learner Event
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 29/03/17
10:15
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 30/03/17
09:30
Advice Session
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 30/03/17
09:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/03/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 30/03/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 30/03/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/03/17
13:00
Pwy Wyt Ti?
Sesiwn hanes teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 30/03/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 30/03/17
14:00
Vamos - the Best Thing
Dyma stori o'r chwedegau chwyldroadol am gariad diamod gan gwmni theatr mygydau llawn mwyaf blaenllaw y DU.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 30/03/17
19:30
Drama
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Resolven Building Blocks Fri 31/03/17
09:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 31/03/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 31/03/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Sandfields Fri 31/03/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 31/03/17
14:00
N/A
Ceri Dupree Live @ Neath Rugby Club
Apollo Entertainment Group Presents: FOR ONE NIGHT ONLY! The Amazing CERI DUPREE live @ Neath Rugby Club.
Clwb Rugbi Castell Nedd Fri 31/03/17
19:00
Comedy
Perfect Pitch
Bydd y gomedi ddoniol hon gan John Godber yn canolbwyntio ar berthynas dau gwpl gwahanol iawn.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 31/03/17
19:30
Drama
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 01/04/17
10:30
N/A
The Manfreds
"There she was just a walkin’ down the street, singing Do wah diddy diddy dum diddy do!" Un o ganeuon mwyaf poblogaidd ac adnabyddus y 60au a'r gân sy'n dal i wefreiddio'r gynulleidfa yn eu cyngherddau fwyaf ryw 50 mlynedd yn ddiweddarach.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 01/04/17
19:30
Music
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 02/04/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 02/04/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 02/04/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Gyrfa Cymru Mon 03/04/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 03/04/17
10:30
N/A
Dechrau Dad Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Baglan Mon 03/04/17
14:15
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Port Talbot Resource Centre Tue 04/04/17
09:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 04/04/17
09:15
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Swyddfa Gwaith Castell-nedd Tue 04/04/17
09:30
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/04/17
10:30
N/A
Cymorth Tg am Ddim Yn Llyfrgell Castell-Nedd
Sesiwn gymorth TG
llyfrgell Castell-nedd Tue 04/04/17
13:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/04/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 04/04/17
14:00
Advice Session
Natty Knitters
Grwp Gwau
Llyfrgell Sandfields Tue 04/04/17
14:00
N/A
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 04/04/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/04/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 05/04/17
10:15
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/04/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/04/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 05/04/17
14:30
Wednesday Wizards
clwb ar ôl ysgol
Llyfrgell Sandfields Wed 05/04/17
15:45
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25 oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu.
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/04/17
09:30
Advice Session
Learn Direct
Cwrs TG ar-lein Learn Direct
Llyfrgell Sandfields Thu 06/04/17
09:30
N/A
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/04/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/04/17
10:30
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Glynneath Thu 06/04/17
10:30
N/A
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Glynneath Thu 06/04/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/04/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/04/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/04/17
13:00
Clwb Potty
Drop in for a chat and advice on toilet training
Llyfrgell Sandfields Thu 06/04/17
14:00
N/A
Pwy Wyt Ti?
Sesiwn hanes teulu
Llyfrgell Sandfields Thu 06/04/17
14:00
N/A
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/04/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 07/04/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 07/04/17
10:00
Advice Session
Dechrau Da Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sesiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
Llyfrgell Sandfields Fri 07/04/17
10:30
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 07/04/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 07/04/17
14:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 07/04/17
14:00
Literature
Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra
Mae Cerddorfa Sipsiwn Falcanaidd Barcelona yn tynnu ar sawl dylanwad cerddorol
N/A Fri 07/04/17
19:30
World Music
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 08/04/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 09/04/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 09/04/17
11:00
N/A
The Great British Dog Walk
The Great British Dog Walk is an annual event in aid of Hearing Dogs for Deaf People. We will have: 20 dog walks across the UK Picturesque locations A free doggie bandana for every booking Working hearing dogs at the walks who you can meet Fun and educational activities for kids Stalls with gifts and refreshments And by simply joining us on the day, you will help us to train more adorable puppies to change the lives of deaf people.
Parc Gwledig Margam Sun 09/04/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 09/04/17
13:00
N/A
Sesiwn Origami Iau
Children aged 8-12
llyfrgell Castell-nedd Mon 10/04/17
14:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 11/04/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/04/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/04/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 11/04/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 11/04/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 12/04/17
10:15
N/A
Easter Fun Day
SWMM are having an Easter Fun Day with meet & greets with Mr Easter Bunny, an easter egg hunt, museum tours, face painting and much more! Booking is advisable.
South Wales Miners' Museum Wed 12/04/17
11:00
Meet and Greet
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/04/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 13/04/17
12:00
N/A
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 14/04/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 14/04/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 14/04/17
14:00
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 16/04/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 16/04/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 16/04/17
13:00
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 17/04/17
14:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 18/04/17
09:15
Advice Session
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 18/04/17
14:00
N/A
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 18/04/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 18/04/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 19/04/17
10:15
N/A
Afan Forest Park Guided Walk
Come and take a guided walk through the Afan Forest Park lead by a member of SWMM Staff and experience the Industrial Heritage of The Afan Valley and the hidden remains of our mining past.
South Wales Miners' Museum Wed 19/04/17
10:30
Guided Walks
A Strange New Space - Tessa Bide
A fabulous show on space for children aged 4+
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Wed 19/04/17
14:00
Children's Theatre
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 19/04/17
14:15
Enterprise Club
The event is run monthly and is aimed at Business start-ups. The venue is at Sandfields Business Centre.
Sandfields Young Business Centre Thu 20/04/17
09:30
Busnes
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/04/17
10:30
The Little Mermaid
Gyda golygfeydd trawiadol, gwisgoedd deniadol, caneuon gwreiddiol ynghyd â chaneuon siart diweddar, gan gofio cyfranogiad gan y gynulleidfa, bydd y sioe hon yn ddiwrnod allan hynod ddiddan i'r teulu...
Theatr y Dywysoges Frenhinol Thu 20/04/17
11:00
Pantomime
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 20/04/17
12:00
N/A
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 21/04/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 21/04/17
10:00
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 21/04/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 21/04/17
14:00
N/A
Space
Give Me Your Future Live Tour
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 22/04/17
19:30
Music
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 23/04/17
08:30
N/A
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sun 23/04/17
09:00
Training
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 23/04/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 23/04/17
13:00
N/A
Creative Writing Group
New members always welcome to this free session, just bring what ever you are working on and pick up hints and tips!
Llyfrgell Pontardawe Mon 24/04/17
10:00
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 24/04/17
10:00
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 24/04/17
10:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 25/04/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 25/04/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 25/04/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 25/04/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 25/04/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 26/04/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 26/04/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 26/04/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/04/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 27/04/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 27/04/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/04/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/04/17
14:00
Kathryn Roberts and Sean Lakeman
Kathryn Roberts and Sean Lakeman have long established themselves as one of the UK folk scene’s most rewardingly enduring partnerships. Twice recent winners of the BBC Radio 2 Folk Award for Best Duo
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 27/04/17
19:30
Music
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 28/04/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 28/04/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 28/04/17
14:00
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 30/04/17
08:30
N/A
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 30/04/17
09:00
Training
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 30/04/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 30/04/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 02/05/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 02/05/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 02/05/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 02/05/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 02/05/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 03/05/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 03/05/17
10:15
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 03/05/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 03/05/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 03/05/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 04/05/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 04/05/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 04/05/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 04/05/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 04/05/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 04/05/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 05/05/17
09:30
Activate Your Life
A four week taught course based on Acceptance and Commitment Therapy. This is a self-referral course for anyone in the community and is run by the NHS local health board.
CGG Castell-nedd Port Talbot Fri 05/05/17
10:00
- Fri 26/05/17
Health Promotion
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 05/05/17
10:00
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 05/05/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 05/05/17
14:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 05/05/17
14:00
Literature
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 06/05/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 07/05/17
08:30
N/A
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sun 07/05/17
09:00
Training
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 07/05/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 07/05/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 09/05/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 09/05/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 09/05/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 09/05/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 09/05/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 10/05/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 10/05/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 10/05/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 11/05/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 11/05/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 11/05/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 11/05/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 11/05/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 12/05/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 12/05/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 12/05/17
14:00
N/A
Dean Friedman
Mae'r artist recordio sydd wedi cyrraedd brig y siartiau, Dean Friedman, wedi gwerthu miliynau o albymau dros y byd i gyd ac wedi cael llwyddiant nodedig yn y siartiau gyda chlasuron fel 'Ariel', 'Lucky Stars', 'Lydia', 'Woman of Mine', 'Well, Well' Said the Rocking Chair' a 'McDonald's Girl'.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 12/05/17
19:30
Music
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 13/05/17
10:30
N/A
Russell Kane - 'Right Man, Wrong Age' Tour
Does neb byth yr oed ‘iawn’ – dyna ogoniant a melltith bod yn berson go iawn...
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sat 13/05/17
20:00
Comedy
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 14/05/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 14/05/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 14/05/17
13:00
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 15/05/17
10:00
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 15/05/17
14:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 16/05/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 16/05/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 16/05/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 16/05/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 16/05/17
14:30
N/A
Jon Boden
Jon Boden on his solo tour
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Tue 16/05/17
19:30
Music
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 17/05/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 17/05/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 17/05/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 17/05/17
14:15
Roy Chubby Brown - Comedi
Os yw'n hawdd eich digio, cadwch draw!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Wed 17/05/17
19:30
Comedy
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 18/05/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 18/05/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 18/05/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 18/05/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 18/05/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 19/05/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 19/05/17
10:00
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 19/05/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 19/05/17
14:00
N/A
Gimme Some Lovin
Band soul naw aelod yn cywyno cerddoriaeth sy’n mynnu eich bod chi’n codi ac yn dawnsio iddi. Yn chwarae caneuon poblogaidd gan artistiaid fel The Commitments, The Blues Brothers, James Brown, Otis Reading, Wilson Picket, Tina Turner a llawer mwy.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 19/05/17
19:30
Music
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sat 20/05/17
09:00
Training
Andy Parsons Peak Bulls**t
"Perfformiwr byw grymus... sy'n tanseilio'n lol gyda'i eiriau meistrolgar" The Times
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Sat 20/05/17
19:30
Comedy
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 21/05/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 21/05/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 21/05/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 23/05/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 23/05/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 23/05/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 23/05/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 23/05/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 24/05/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 24/05/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 24/05/17
14:00
N/A
Enterprise Club
The event is run monthly and is aimed at Business start-ups. The venue is at Sandfields Business Centre.
Sandfields Young Business Centre Thu 25/05/17
09:30
Busnes
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 25/05/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 25/05/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 25/05/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 25/05/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 25/05/17
14:00
The Simon & Garfunkel Story
Yn syth o’i llwyddiant yn y West End...
Theatr y Dywysoges Frenhinol Thu 25/05/17
19:30
N/A
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 26/05/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 26/05/17
10:00
Advice Session
Margam International Kite Festival 2017
Set on the lawns of the magnificent Margam Castle within the grounds of Margam Country Park, the home of festival kite flying.
N/A Fri 26/05/17
10:00
- Mon 29/05/17
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 26/05/17
14:00
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 28/05/17
08:30
N/A
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sun 28/05/17
09:00
Training
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 28/05/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 28/05/17
13:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 30/05/17
09:15
Advice Session
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 30/05/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 30/05/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 30/05/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 31/05/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 31/05/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 31/05/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 01/06/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/06/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 01/06/17
12:00
N/A
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 02/06/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 02/06/17
10:00
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 02/06/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 02/06/17
14:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 02/06/17
14:00
Literature
Blowin' in the Wind
Pan oedd Joan Baez, Bob Dylan a'u ffrindiau'n canu am gariad, roedd yr amserau'n sicr yn newid'...
Theatr y Dywysoges Frenhinol Fri 02/06/17
19:30
Music
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 03/06/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 04/06/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 04/06/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 04/06/17
13:00
N/A
Stress Control
A taught course based on Cognitive Behavioral Therapy %28CBT%29. Aiming to help people understand what might be maintaining their stress and provides techniques to help manage it. No discussion of personal problems or need to book on - simply turn up. Held at the Aberavon Leisure and Fitness Centre.
N/A Mon 05/06/17
14:30
- Mon 10/07/17
Health Promotion
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 06/06/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 06/06/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 06/06/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 06/06/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 06/06/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 07/06/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 07/06/17
10:15
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 07/06/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 07/06/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 07/06/17
14:30
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/06/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 08/06/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 08/06/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/06/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/06/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 09/06/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 09/06/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 09/06/17
14:00
N/A
Richard & Adam
Daeth y brodyr yn enwog ar Britains Got Talent pan ddaethant yn drydydd yn ystod Cyfres 7...
Theatr y Dywysoges Frenhinol Fri 09/06/17
19:30
Music
The East Pointers
Mae'r triawd hwn, sy'n gorlifo gyda charisma, yn deillio o Ynys y Tywysog Edward yng Nghanada, ac maent wrthi yn ychwanegu dyfeisgarwch ac egni newydd i sain Geltaidd ddiamser. Gyda ffidl, banjo a gitâr, ymlifa eu halawon hwy'n naturiol, gan blethu'n esmwyth â'r traddodiadol, gan ddod ag arlliw cyfoes i gerddoriaeth Geltaidd.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 09/06/17
19:30
Music
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 10/06/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 11/06/17
08:30
N/A
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sun 11/06/17
09:00
Training
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 11/06/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 11/06/17
13:00
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 12/06/17
10:00
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 13/06/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 13/06/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 13/06/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 13/06/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 13/06/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 14/06/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 14/06/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 14/06/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/06/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 15/06/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 15/06/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/06/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/06/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 16/06/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 16/06/17
10:00
Advice Session
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 16/06/17
10:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 16/06/17
14:00
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 18/06/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 18/06/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 18/06/17
13:00
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 19/06/17
14:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Gwaun Cae Gurwen Library Tue 20/06/17
09:15
Advice Session
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 20/06/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 20/06/17
14:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Cwmllynfell Miners Welfare Tue 20/06/17
14:00
Advice Session
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 20/06/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 21/06/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 21/06/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 21/06/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 21/06/17
14:15
Enterprise Club
The event is run monthly and is aimed at Business start-ups. The venue is at Sandfields Business Centre.
Sandfields Young Business Centre Thu 22/06/17
09:30
Busnes
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/06/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 22/06/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 22/06/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/06/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/06/17
14:00
Sophie Willan
Winner of Magners New Act 2015 “An exciting new force in British stand up” – London is Funny
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Fri 23/06/17
08:00
Comedy
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 23/06/17
09:30
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Llyfrgell Pontardawe Fri 23/06/17
10:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Gweithffyrdd+
25+ oed? Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Canolfan Maerdy Fri 23/06/17
14:00
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 25/06/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 25/06/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 25/06/17
13:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 27/06/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 27/06/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 27/06/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 28/06/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 28/06/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 28/06/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/06/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 29/06/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 29/06/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/06/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/06/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 30/06/17
09:30
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 30/06/17
14:00
Literature
Burn Series Adventure Race
The Burn Series Adventure Race includes running, cycling and kayaking. There are two distances to chose from, one for beginners and children and the other for more experienced adventure racers.
Parc Gwledig Margam Sat 01/07/17
10:00
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 01/07/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 02/07/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 02/07/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 02/07/17
13:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/07/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/07/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 04/07/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/07/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 05/07/17
10:15
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/07/17
11:00
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 05/07/17
14:00
N/A
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 05/07/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/07/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/07/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/07/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 06/07/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/07/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/07/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 07/07/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 07/07/17
10:30
N/A
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 08/07/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 09/07/17
08:30
N/A
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sun 09/07/17
09:00
Training
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 09/07/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 09/07/17
13:00
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 10/07/17
10:00
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/07/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/07/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 11/07/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 12/07/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 12/07/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 12/07/17
14:00
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/07/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 13/07/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 13/07/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/07/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/07/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 14/07/17
09:30
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 16/07/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 16/07/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 16/07/17
13:00
N/A
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 17/07/17
14:00
N/A
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 18/07/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 18/07/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 18/07/17
14:30
N/A
Cwrs Tg Ar-Lein Learn Direct
Llyfrgell Port Talbot Wed 19/07/17
09:15
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 19/07/17
10:15
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Wed 19/07/17
14:00
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 19/07/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/07/17
10:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Bizzy Bees'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Thu 20/07/17
10:30
N/A
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 20/07/17
12:00
N/A
Tylino Babanod Twf
Ymunwch â ni ar gyfer tylino babanod trwy gyfrwng y Gymraeg. Siwtiau babanod hyd at 1 flwyddyn.
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/07/17
13:00
Twf Cân a Rhigwm
Cân Gymraeg a sesiwn Rhigwm ar gyfer oedrannau 0-4 oed. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad Cymraeg, croeso dysgwr!
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/07/17
14:00
Sesiwn Gymorth Cynhwysiad Digidol
Sesiwn Gymorth y gellir cadw lle ar ei chyfer I helpu gyda thabledi ac ymholidau TG cyffredinol
Llyfrgell Port Talbot Fri 21/07/17
09:30
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 21/07/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 23/07/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 23/07/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 23/07/17
13:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 25/07/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 25/07/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 26/07/17
10:15
N/A
Enterprise Club
The event is run monthly and is aimed at Business start-ups. The venue is at Sandfields Business Centre.
Sandfields Young Business Centre Thu 27/07/17
09:30
Busnes
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/07/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 27/07/17
12:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 28/07/17
14:00
Literature
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 30/07/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 30/07/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 30/07/17
13:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 01/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 01/08/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 02/08/17
10:15
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 02/08/17
11:00
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 02/08/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 03/08/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 03/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 03/08/17
12:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 04/08/17
10:30
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 05/08/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 06/08/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 06/08/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 06/08/17
13:00
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 07/08/17
10:00
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 08/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 08/08/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 09/08/17
10:15
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 10/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 10/08/17
12:00
N/A
Grwpiau Crefft & Bore Coffi
Llyfrgell Port Talbot Sat 12/08/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 13/08/17
08:30
N/A
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sun 13/08/17
09:00
Training
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 13/08/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 13/08/17
13:00
N/A
Stress Control
A taught course based on Cognitive Behavioural Therapy %28CBT%29. Aiming to help people understand what might be maintaining their stress and provides techniques to help manage it. No discussion of personal problems or need to book on - simply turn up.
CGG Castell-nedd Port Talbot Tue 15/08/17
10:00
- Tue 19/09/17
Health Promotion
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 15/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 15/08/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 16/08/17
10:15
N/A
Grwp Darllen Trosedd
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 16/08/17
14:15
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 17/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 17/08/17
12:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 18/08/17
10:30
N/A
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 20/08/17
08:30
N/A
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 20/08/17
09:00
Training
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 20/08/17
11:00
N/A
Milkshake! Live - the Magic Story Book
Bydd cast Milkshake yn canu caneuon ac yn rhannu straeon y bydd aelodau'r gynulleidfa, boed yn hen neu'n ifanc, yn eu hadnabod ac yn dwlu arnynt...
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sun 20/08/17
11:00
Childrens Entertainment
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 20/08/17
13:00
N/A
Milkshake! Live - the Magic Story Book
Bydd cast Milkshake yn canu caneuon ac yn rhannu straeon y bydd aelodau'r gynulleidfa, boed yn hen neu'n ifanc, yn eu hadnabod ac yn dwlu arnynt...
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sun 20/08/17
14:00
Childrens Entertainment
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Mon 21/08/17
14:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 22/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 22/08/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 23/08/17
10:15
N/A
Enterprise Club
The event is run monthly and is aimed at Business start-ups. The venue is at Sandfields Business Centre.
Sandfields Young Business Centre Thu 24/08/17
09:30
Busnes
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 24/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 24/08/17
12:00
N/A
Grwp Darllen
Ymunwch â grwp bywiog hwn am drafodaeth ar ein nofel grŵp diweddaraf. Croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Fri 25/08/17
14:00
Literature
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 27/08/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 27/08/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 27/08/17
13:00
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 29/08/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 29/08/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 30/08/17
10:15
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 31/08/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 31/08/17
12:00
N/A
Sesiynau Can a Rhigwm 'Wriggle Tots'
Mae'r sesiynau can a rhigwm croesawgar hyn ar gyfar babanod/plantos bach.
Llyfrgell Port Talbot Fri 01/09/17
10:30
N/A
Bore Coffi Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Sat 02/09/17
10:30
N/A
Heart of the Valley Show
Held at the Pontardawe Recreational Fields, at the end of the Alloy Court Ind Est.
N/A Sat 02/09/17
10:30
Country Show
The Gnoll Park Car Boot Sale
First of many car boot sales to be held at The Gnoll Park
Gnoll Country Park Sun 03/09/17
08:30
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks Capel Mair Wal...
Capel Mair (New) Every Sunday at 11:00am Walk lasts for approximately 1.5 hours ​
Parc Gwledig Margam Sun 03/09/17
11:00
N/A
Friends of Margam Park Guided Walks
Iron Age Hill Fort Every Sunday at 13:00pm Walk lasts for approximately 1 hour
Parc Gwledig Margam Sun 03/09/17
13:00
N/A
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
I aelodau newydd bob amser yn croesawu i'r sesiwn am ddim, dim ond dod â beth bynnag yr ydych yn gweithio ar a chasglu awgrymiadau a syniadau!
Llyfrgell Pontardawe Mon 04/09/17
10:00
Cân a Rhigwm i Blant 0-4 Mlynedd
Dewch draw i'r sesiwn fywiog o gerddoriaeth ac odl, ar gyfer unrhyw un sydd â phlant neu wyrion 0-4 oed, croeso i bawb.
Llyfrgell Pontardawe Tue 05/09/17
10:30
N/A
Clwb Crefft
Come along and join in, bring along what ever you are working on from jewellery making to card making or crochet and knitting.
Llyfrgell Pontardawe Tue 05/09/17
14:00
Clwb Lliwio 'Zentangle'
Llyfrgell Port Talbot Tue 05/09/17
14:30
N/A
Wednesday Walking Group
Would you like to be part of a friendly, welcoming walking group and help to improve your health and fitness? Walks will be for no more than 1 hour and on flat surfaces - so it's suitable for all.
Parc Gwledig Margam Wed 06/09/17
10:15
N/A
Grwp Darllen
Llyfrgell Port Talbot Wed 06/09/17
11:00
Cymorth i Hanes Teulu a Chyngor
Need help researching your Family Tree? Use Ancestry for free in the library with help and support too.
Llyfrgell Pontardawe Wed 06/09/17
14:30
Bore Coffi
Prynhawn Hanes Lleol
Llyfrgell Port Talbot Thu 07/09/17
10:30
N/A
Bore Coffi
Join us for cake, coffee and good conversation in our lively coffee mornings
Llyfrgell Pontardawe Thu 07/09/17
10:30
Grwp Gwau a Chrosio
Llyfrgell Port Talbot Thu 07/09/17
12:00
N/A