Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes | Eich Cyngor | Treth y Cyngor | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Swyddi Gwag | Hamdden, Parciau a Diwylliant | Llyfrgelloedd | Sbwriel, Strydoedda, Glanhau | Parcio, Ffyrdd a Theithio | Plâu, Llygredd, Glendid Bwyd | Cynllunioa Rheolaeth Adeiladu | Gwastraff and Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion, Addysg ac Ieuenctid

| Calendr Digwyddiadau
| Dywedwch Wrthym am Ddigwyddiad
| Theatrau CNPT
| Chwilio
| Rhestru Venue
| Beth sydd ymlaen yn Nghymru
| Digwyddiadau Llyfrgelloedd

Hafan > Hamdden, Parciau a Diwylliant > Digwyddiadau yn CNPT

Digwyddiadau yn CNPT

Mireinio'r Chwiliad

Pob Digwyddiad ym Mhob Lleoliad - Dangos Pob Dyddiad - Pob Math o Ddigwyddiad

Mae 352 ddigwyddiad sy'n cyfateb i feini prawf y chwiliad hwn.

DigwyddiadLleoliadDyddiadMath
Clwb Lego
Mae'r Clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
llyfrgell Castell-nedd Tue 30/08/16
10:00
Childrens Entertainment
Find ‘morgan’ the Margam Monk @ 12pm
Find ‘Morgan’ the Margam Monk @ 12pm - With the Park Volunteers. We will be searching for ‘Morgan’ throughout the park. Suitable for 5+, must be accompanied by an adult. Start at 12pm at the Orangery gates (45mins – 1 hour) Free tickets – spaces are limited please book your spaces at the entrance kiosk on arrival.
Parc Gwledig Margam Tue 30/08/16
12:00
Guided Walks
Free Castle Tour with Our Volunteer Tour Guides 12...
Free Castle Tour with our Volunteer Tour guides 12.30 This tour will include the interior/exterior alongside part of the upstairs within the castle which is new for 2016
Parc Gwledig Margam Tue 30/08/16
12:30
Guided Walks
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 30/08/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 30/08/16
13:30
Advice Session
Clwb Lego
Mae'r Clwb Lego I unrhyw blentyn sy'n dwlu ar greu a chwarae gyda Lego
Llyfrgell Sandfields Tue 30/08/16
14:00
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 30/08/16
14:00
Crefft
Free Mysterious Margam Tour with Our Volunteer Tou...
This new tour features the lower historic core of Margam Country Park most of which was featured in Flog It on BBC 1 early June 2016. It looks at the mysteries and legends on this site from 1147 to date.
Parc Gwledig Margam Tue 30/08/16
14:30
Guided Walks
Funky Fridge Magnet Making margam Archery Club -...
Make your own funky fridge magnet - there will be plenty of card, glitter, glue, googly eyes and other crafty materials Plus Try firing an arrow with the Margam Archery Club
Parc Gwledig Margam Tue 30/08/16

Childrens Entertainment
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 31/08/16
10:00
Advice Session
Free Castle Tours with Our Volunteer Tour Guides 1...
Free Castle Tours with our Volunteer Tour guides 12.30 & 2.30 These will include the interior/exterior alongside part of the upstairs within the castle which is new for 2016
Parc Gwledig Margam Wed 31/08/16
12:30
Guided Walks
Crefftau'r Haf
Get creative at our FREE summer craft activity
llyfrgell Castell-nedd Wed 31/08/16
14:30
Crefft
Stress Control Session
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Wed 31/08/16
17:00
Health Promotion
Zoolab Food Webs - Plus NPT Playbus
Great fun for all! Ticket numbers limited per session. To purchase tickets in advance contact the Park office 01639 881635
Parc Gwledig Margam Wed 31/08/16

Learner Event
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 01/09/16
10:00
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/09/16
10:30
N/A
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 01/09/16
10:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 01/09/16
12:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 01/09/16
12:00
Advice Session
Free Castle Tours with Our Volunteer Tour Guides 1...
Free Castle Tours with our Volunteer Tour guides 12.30 & 2.30 These will include the interior/exterior alongside part of the upstairs within the castle which is new for 2016
Parc Gwledig Margam Thu 01/09/16
12:30
Guided Walks
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/09/16
13:00
N/A
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 01/09/16
14:00
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/09/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/09/16
14:30
Learner Event
Chwilio am Yr Eirinen Wlanog Enfawr!
Mae’r gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal i ddathlu pen-blwydd Roald Dahl (13eg Medi) ac i gysylltu â diwedd Sialens Ddarllen yr Haf – Darllen Mawr Direidus.
llyfrgell Castell-nedd Thu 01/09/16

Competition
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Canolfan Gymunedol Bonymaen Fri 02/09/16
09:30
Free Castle Tours with Our Volunteer Tour Guides 1...
Free Castle Tours with our Volunteer Tour guides 12.30 & 2.30 These will include the interior/exterior alongside part of the upstairs within the castle which is new for 2016
Parc Gwledig Margam Fri 02/09/16
12:30
Guided Walks
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Llansamlet Fri 02/09/16
13:30
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 02/09/16
14:00
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 02/09/16
14:00
Advice Session
Free Castle Tours with Our Volunteer Tour Guides 1...
Free Castle Tours with our Volunteer Tour guides 12.30 & 2.30 These will include the interior/exterior alongside part of the upstairs within the castle which is new for 2016
Parc Gwledig Margam Sun 04/09/16
12:30
Guided Walks
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Treforys Mon 05/09/16
10:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 05/09/16
10:00
Advice Session
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
Ymunwch â'r grŵp anffirfiolam gyngor a chefnogaeth gydach ysgrifennu creadigol
Llyfrgell Pontardawe Mon 05/09/16
10:00
Learner Event
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sisiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 05/09/16
10:30
Learner Event
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Clydach Mon 05/09/16
13:30
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 05/09/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 05/09/16
13:30
N/A
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 06/09/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 06/09/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 06/09/16
13:30
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 06/09/16
14:00
Crefft
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 07/09/16
10:00
Advice Session
Olrhain Eich Coeden Deuluol
Mynediad am ddim i Ancestry.com gyda chyngor cyfeillgar ar sut i ddechrau orffen hanes eich coeden deuluol
Llyfrgell Pontardawe Wed 07/09/16
14:30
Learner Event
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 08/09/16
10:00
Amser Stori a Chan & Tylino Babi
Tylino Babi: Addas at gyfer babanod fyny at 9 mis oed
llyfrgell Castell-nedd Thu 08/09/16
10:15
Cuppa with Cllr John Rogers
Informal sessions which are open to all Carers, where you can relax over a coffee and ask Senior staff member's questions that you may have.
Briton Ferry Community Hall Thu 08/09/16
10:15
N/A
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/09/16
10:30
N/A
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 08/09/16
10:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 08/09/16
12:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 08/09/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/09/16
13:00
N/A
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 08/09/16
14:00
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/09/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/09/16
14:30
Learner Event
Sarah Millican
"Outsider" Tour
Theatr y Dywysoges Frenhinol Thu 08/09/16
20:00
N/A
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Canolfan Gymunedol Bonymaen Fri 09/09/16
09:30
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Llansamlet Fri 09/09/16
13:30
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 09/09/16
14:00
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 09/09/16
14:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 09/09/16
14:00
Advice Session
Heart of the Valley
Rural craft demonstration and stalls - farm animals - milking and shearing demonstrations - local food vendors - WI tea room - local musicians - Welsh Axemen - vintage buses (free park and ride from Pontardawe)
Riverside Centre Sat 10/09/16
10:30
Country Show
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Treforys Mon 12/09/16
10:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 12/09/16
10:00
Advice Session
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sisiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 12/09/16
10:30
Learner Event
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Clydach Mon 12/09/16
13:30
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 12/09/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 12/09/16
13:30
N/A
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 13/09/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 13/09/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 13/09/16
13:30
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 13/09/16
14:00
Crefft
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 14/09/16
10:00
Advice Session
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 15/09/16
10:00
Amser Stori a Chan & Tylino Babi
Tylino Babi: Addas at gyfer babanod fyny at 9 mis oed
llyfrgell Castell-nedd Thu 15/09/16
10:15
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/09/16
10:30
N/A
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 15/09/16
10:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 15/09/16
12:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 15/09/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/09/16
13:00
N/A
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 15/09/16
14:00
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/09/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/09/16
14:30
Learner Event
Sesiwn “galw Heibio” Maethu Cnpt
Oes diddordeb gennych mewn maethu? Hoffech chi wybod sut i ddechrau ar eich taith maethu? Efallai bydd ein digwyddiad yn ateb rhai o’ch cwestiynau, felly galwch heibio.
Aberavon Beach Hotel Thu 15/09/16
17:00
Advice Session
G4
Back For Good
Theatr y Dywysoges Frenhinol Thu 15/09/16
19:30
N/A
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Canolfan Gymunedol Bonymaen Fri 16/09/16
09:30
Stress Control Session
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Fri 16/09/16
10:00
Health Promotion
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Llansamlet Fri 16/09/16
13:30
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 16/09/16
14:00
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 16/09/16
14:00
Advice Session
The Big Welsh Car Show
Featuring classic cars, military vehicles, buses and more, including the ever popular Rockwood Dog Display team
Parc Gwledig Margam Sun 18/09/16
10:00
Classical
It's A Knockout
It's a Knockout with NSA Afan COAST.
Aberavon Seafront Sun 18/09/16
12:00
Competition
It's a Knockout
Teams of 10 are invited to join the NSA Afan inaugural It's a Knockout.
Aberavon Seafront Sun 18/09/16
12:00
Competition
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Treforys Mon 19/09/16
10:00
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 19/09/16
10:00
Advice Session
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sisiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 19/09/16
10:30
Learner Event
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Clydach Mon 19/09/16
13:30
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 19/09/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 19/09/16
13:30
N/A
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 20/09/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 20/09/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 20/09/16
13:30
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 20/09/16
14:00
Crefft
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 21/09/16
10:00
Advice Session
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 22/09/16
10:00
Learner Event
Gwithffyrdd+ Ar Daith
Chwilio am waith?
Tesco Neath Abbey Thu 22/09/16
10:00
Advice Session
Amser Stori a Chan & Tylino Babi
Tylino Babi: Addas at gyfer babanod fyny at 9 mis oed
llyfrgell Castell-nedd Thu 22/09/16
10:15
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/09/16
10:30
Light Entertainment
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 22/09/16
10:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 22/09/16
12:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 22/09/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/09/16
13:00
Learner Event
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 22/09/16
14:00
Light Entertainment
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/09/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 22/09/16
14:30
Learner Event
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Canolfan Gymunedol Bonymaen Fri 23/09/16
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Llansamlet Fri 23/09/16
13:30
Advice Session
Grwp Darllen
Ymynwch ar grwp am sgurs misol
Llyfrgell Pontardawe Fri 23/09/16
14:00
Learner Event
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 23/09/16
14:00
Literature
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 23/09/16
14:00
Advice Session
Stress Control Session
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Fri 23/09/16
14:00
Health Promotion
Paned Gyda Phlismon
Dewch heibio a chael sgwrs â'ch PCSO lleol mewn lleoliad anffurfiol
llyfrgell Castell-nedd Sat 24/09/16
11:00
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Treforys Mon 26/09/16
10:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 26/09/16
10:00
Advice Session
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sisiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 26/09/16
10:30
Learner Event
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Clydach Mon 26/09/16
13:30
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 26/09/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 26/09/16
13:30
Advice Session
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 27/09/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 27/09/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 27/09/16
13:30
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 27/09/16
14:00
Crefft
Mr B's Family Treasure Hunt
at Round House Cafe
Neath Town Centre Tue 27/09/16
15:00
Family Fun Day
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 28/09/16
10:00
Advice Session
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 29/09/16
10:00
Learner Event
Amser Stori a Chan & Tylino Babi
Tylino Babi: Addas at gyfer babanod fyny at 9 mis oed
llyfrgell Castell-nedd Thu 29/09/16
10:15
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/09/16
10:30
Light Entertainment
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 29/09/16
10:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 29/09/16
12:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 29/09/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/09/16
13:00
Learner Event
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 29/09/16
14:00
Light Entertainment
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/09/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 29/09/16
14:30
Learner Event
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Canolfan Gymunedol Bonymaen Fri 30/09/16
09:30
Advice Session
Cymorth Cyflogaeth Workways+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu!
Llyfrgell Llansamlet Fri 30/09/16
13:30
Advice Session
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 30/09/16
14:00
Literature
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 30/09/16
14:00
Advice Session
Stress Control Session
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Fri 30/09/16
14:00
Health Promotion
Neath Food and Drink Festival 2016
Now celebrating its eighth year, the highly successful Neath Food and Drink Festival has established itself as one of the premier dates in the town's calendar, as well as that of foodies across South Wales and beyond!
Neath Town Centre Fri 30/09/16

- Sun 02/10/16
Festival
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 03/10/16
10:00
Advice Session
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
Ymunwch â'r grŵp anffirfiolam gyngor a chefnogaeth gydach ysgrifennu creadigol
Llyfrgell Pontardawe Mon 03/10/16
10:00
Learner Event
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sisiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 03/10/16
10:30
Learner Event
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 03/10/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 03/10/16
13:30
Advice Session
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/10/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 04/10/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 04/10/16
13:30
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 04/10/16
14:00
Crefft
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 05/10/16
10:00
Advice Session
Olrhain Eich Coeden Deuluol
Mynediad am ddim i Ancestry.com gyda chyngor cyfeillgar ar sut i ddechrau orffen hanes eich coeden deuluol
Llyfrgell Pontardawe Wed 05/10/16
14:30
Learner Event
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 06/10/16
10:00
Learner Event
Amser Stori a Chan & Tylino Babi
Tylino Babi: Addas at gyfer babanod fyny at 9 mis oed
llyfrgell Castell-nedd Thu 06/10/16
10:15
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/10/16
10:30
Light Entertainment
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 06/10/16
10:30
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 06/10/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/10/16
13:00
Learner Event
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 06/10/16
14:00
Light Entertainment
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/10/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 06/10/16
14:30
Learner Event
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 07/10/16
14:00
Literature
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 07/10/16
14:00
Advice Session
Stress Control Session
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Fri 07/10/16
14:00
Health Promotion
Burn Series Adventure Race
Adventure Racing for all!
Parc Gwledig Margam Sat 08/10/16
08:00
Sport/Physical Activity
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 10/10/16
10:00
Advice Session
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sisiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 10/10/16
10:30
Learner Event
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 10/10/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 10/10/16
13:30
Advice Session
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/10/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 11/10/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 11/10/16
13:30
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 11/10/16
14:00
Crefft
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 12/10/16
10:00
Advice Session
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 13/10/16
10:00
Learner Event
Amser Stori a Chan & Tylino Babi
Tylino Babi: Addas at gyfer babanod fyny at 9 mis oed
llyfrgell Castell-nedd Thu 13/10/16
10:15
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/10/16
10:30
Light Entertainment
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 13/10/16
10:30
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 13/10/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/10/16
13:00
Learner Event
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 13/10/16
14:00
Crefft
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/10/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 13/10/16
14:30
Learner Event
Sesiwn “galw Heibio” Maethu Cnpt
Oes diddordeb gennych mewn maethu? Hoffech chi wybod sut i ddechrau ar eich taith maethu? Efallai bydd ein digwyddiad yn ateb rhai o’ch cwestiynau, felly galwch heibio.
Victoria Gardens Thu 13/10/16
16:30
Advice Session
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 14/10/16
14:00
Literature
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 14/10/16
14:00
Advice Session
Stress Control Session
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Fri 14/10/16
14:00
Health Promotion
South Wales Boat Jumble
Open 10am. Compass Events 01803 835915 www.boatjumbleassociation.co.uk
Parc Gwledig Margam Sun 16/10/16

Bazaar
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 17/10/16
10:00
Advice Session
Helfa Lyfrau Can a Rhigwm
Mae'r sesiynau Can a Rhigwm croesawgar hyn ar gyfer babanod/plantos bach (0-4). Mae'r sisiynau hyn yn cyflwyno plant I bleserau rhigwm mewn amgylchedd cyfeillgar ac addysgol.
llyfrgell Castell-nedd Mon 17/10/16
10:30
Childrens Entertainment
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 17/10/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 17/10/16
13:30
Learner Event
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 18/10/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 18/10/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 18/10/16
13:30
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 18/10/16
14:00
Crefft
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 19/10/16
10:00
Advice Session
Meet and Make Group
at Glynneath Training Centre
Glynneath Training Centre Wed 19/10/16
10:00
Crefft
Meet and Make Sparkles
at Dove Workshop
Dove Workshop Thu 20/10/16
09:00
Crefft
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 20/10/16
10:00
Learner Event
Amser Stori a Chan & Tylino Babi
Tylino Babi: Addas at gyfer babanod fyny at 9 mis oed
llyfrgell Castell-nedd Thu 20/10/16
10:15
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/10/16
10:30
Light Entertainment
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 20/10/16
10:30
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 20/10/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/10/16
13:00
Learner Event
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 20/10/16
14:00
Light Entertainment
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/10/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 20/10/16
14:30
Learner Event
Grwp Darllen
Ymynwch ar grwp am sgurs misol
Llyfrgell Pontardawe Fri 21/10/16
14:00
Learner Event
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 21/10/16
14:00
Literature
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 21/10/16
14:00
Advice Session
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru is the new motorcycle rider training course supported by the Driving Standards Agency Enhanced Rider Scheme and Thunderroad Motorcycles of South Wales.
Port Talbot Fire Station Sat 22/10/16

Training
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 23/10/16
09:00
Training
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 24/10/16
10:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 24/10/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 24/10/16
13:30
Learner Event
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 25/10/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 25/10/16
13:00
Advice Session
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Tue 25/10/16
13:30
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 25/10/16
14:00
Crefft
Clwb Swyddi
Am help gyda CVs, Paru Swyddi Ar-Lein a cheisiadau am swyddi
llyfrgell Castell-nedd Wed 26/10/16
10:00
Advice Session
Grwp Gwau Rainbow Knitters
Gweu a chrosio
llyfrgell Castell-nedd Thu 27/10/16
10:00
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/10/16
10:30
Light Entertainment
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Thu 27/10/16
10:30
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 27/10/16
12:00
Advice Session
Grwp Lliwio I Oedolion
Mae lliwio'n ffordd wych o ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o les
llyfrgell Castell-nedd Thu 27/10/16
14:00
Light Entertainment
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 27/10/16
14:30
Learner Event
Grŵp Awduron Castell-Nedd
Grwp ysgrifennu creadigol
llyfrgell Castell-nedd Fri 28/10/16
14:00
Literature
Sesiwn Gymorth Tg
Cymorth TG am ddim yn Llyfrgell Castell-nedd
llyfrgell Castell-nedd Fri 28/10/16
14:00
Advice Session
Paned Gyda Phlismon
Dewch heibio a chael sgwrs â'ch PCSO lleol mewn lleoliad anffurfiol
llyfrgell Castell-nedd Sat 29/10/16
11:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 31/10/16
10:00
Advice Session
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
Ymunwch â'r grŵp anffirfiolam gyngor a chefnogaeth gydach ysgrifennu creadigol
Llyfrgell Pontardawe Mon 31/10/16
10:00
Learner Event
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 31/10/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 31/10/16
13:30
Advice Session
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 01/11/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 01/11/16
13:00
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 01/11/16
14:00
Crefft
Meet and Make Group
at Glynneath Training Centre
Glynneath Training Centre Wed 02/11/16
10:00
Crefft
Olrhain Eich Coeden Deuluol
Mynediad am ddim i Ancestry.com gyda chyngor cyfeillgar ar sut i ddechrau orffen hanes eich coeden deuluol
Llyfrgell Pontardawe Wed 02/11/16
14:30
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 03/11/16
10:30
Light Entertainment
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 03/11/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 03/11/16
13:00
Learner Event
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 03/11/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 03/11/16
14:30
Learner Event
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 07/11/16
10:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 07/11/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 07/11/16
13:30
Learner Event
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 08/11/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 08/11/16
13:00
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 08/11/16
14:00
Crefft
Spamalot
Come and see Spamalot the Musical performed for the first time at the Gwyn Hall, Neath
Neuadd Gwyn Tue 08/11/16
19:00
Musical
Jimmy Carr
The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour
Theatr y Dywysoges Frenhinol Tue 08/11/16
20:00
Comedy
Jimmy Carr: the Best of, Ultimate, Gold, Greatest...
Mae Jimmy yn casglu detholiad o'i jôcs gorau ynghyd gyda deunydd newydd sbon ar gyfer y sioe gomedi orau.
Theatr y Dywysoges Frenhinol Wed 09/11/16
20:00
Comedy
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 10/11/16
10:30
Light Entertainment
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 10/11/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 10/11/16
13:00
Learner Event
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 10/11/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 10/11/16
14:30
Learner Event
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 14/11/16
10:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 14/11/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 14/11/16
13:30
Advice Session
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 15/11/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 15/11/16
13:00
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 15/11/16
14:00
Crefft
Jethro '40 Years the Joker'
Live comedy from Jethro on his '40 Years The Joker' tour
Theatr y Dywysoges Frenhinol Wed 16/11/16
19:30
Comedy
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 17/11/16
10:30
Light Entertainment
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 17/11/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 17/11/16
13:00
Learner Event
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 17/11/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 17/11/16
14:30
Learner Event
Sesiwn “galw Heibio” Maethu Cnpt
Oes diddordeb gennych mewn maethu? Hoffech chi wybod sut i ddechrau ar eich taith maethu? Efallai bydd ein digwyddiad yn ateb rhai o’ch cwestiynau, felly galwch heibio.
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Thu 17/11/16
17:00
Advice Session
Grwp Darllen
Ymynwch ar grwp am sgurs misol
Llyfrgell Pontardawe Fri 18/11/16
14:00
Literature
Henning Wehn
Westphalia is not an option
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sat 19/11/16
19:30
Comedy
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru is the new motorcycle rider training course supported by the Driving Standards Agency Enhanced Rider Scheme and Thunderroad Motorcycles of South Wales.
Port Talbot Fire Station Sat 19/11/16

Training
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 20/11/16
09:00
Training
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 21/11/16
10:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 21/11/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 21/11/16
13:30
Learner Event
Activate Your Life
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Mon 21/11/16
17:00
Health Promotion
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 22/11/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 22/11/16
13:00
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 22/11/16
14:00
Crefft
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 24/11/16
10:30
Light Entertainment
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn ni eich helpu
Seion Newydd Job Club Morriston Thu 24/11/16
12:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 24/11/16
13:00
Learner Event
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 24/11/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 24/11/16
14:30
Learner Event
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 28/11/16
10:00
Advice Session
Grŵp Ysgrifennu Creadigol
Ymunwch â'r grŵp anffirfiolam gyngor a chefnogaeth gydach ysgrifennu creadigol
Llyfrgell Pontardawe Mon 28/11/16
10:00
Learner Event
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 28/11/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 28/11/16
13:30
Advice Session
Activate Your Life
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Mon 28/11/16
17:00
Health Promotion
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 29/11/16
10:30
Story Telling
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Canolfan Gymunedol y Clâs Tue 29/11/16
13:00
Advice Session
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 29/11/16
14:00
Crefft
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/12/16
13:00
Learner Event
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/12/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/12/16
14:30
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 01/12/16

Light Entertainment
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Treforys Mon 05/12/16
10:00
Advice Session
Cyngor Cyflogaeth Gweithffyrdd+
Chwilio am waith? Gallwn eich helpu
Llyfrgell Clydach Mon 05/12/16
13:30
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 05/12/16
13:30
Advice Session
Activate Your Life
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Mon 05/12/16
17:00
Health Promotion
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 06/12/16
10:30
Story Telling
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 06/12/16
14:00
Crefft
Olrhain Eich Coeden Deuluol
Mynediad am ddim i Ancestry.com gyda chyngor cyfeillgar ar sut i ddechrau orffen hanes eich coeden deuluol
Llyfrgell Pontardawe Wed 07/12/16
14:30
Learner Event
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/12/16
13:00
Learner Event
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/12/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/12/16
14:30
Learner Event
Bore Coffi
ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 08/12/16

Light Entertainment
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sat 10/12/16

Training
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 11/12/16
09:00
Training
Job Club
Help with writing C.V.s and applying for jobs
Llyfrgell Cwmafan Mon 12/12/16
10:00
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 12/12/16
13:30
Advice Session
Activate Your Life
at Neath Port Talbot CVS
CGG Castell-nedd Port Talbot Mon 12/12/16
17:00
Health Promotion
Song and Rhyme Time
Weekly song and rhyme session, open to all parents, grandparents and carers with children 0-4years.
Llyfrgell Pontardawe Tue 13/12/16
10:30
Story Telling
Craft Club
Join people with a similar interest and share what you are creating!
Llyfrgell Pontardawe Tue 13/12/16
14:00
Crefft
Job Club
Help with writing C.V.s and applying for jobs
Llyfrgell Cwmafan Thu 15/12/16
10:00
Advice Session
Twf Baby Massage
This new group is for anyone with babies up to a year old, promoting the use of welsh.
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/12/16
13:00
Learner Event
Twf - Welsh Song and Rhyme. All Welcome
Weekly class
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/12/16
14:00
Story Telling
Laptop, Ipad and Computer Class
Weekly class to learn basic skills to use your laptop, ipad or computer.
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/12/16
14:30
Learner Event
Bore Coffi
Ymuno â ni am ein bore coffi wythnosol
Llyfrgell Pontardawe Thu 15/12/16

Light Entertainment
Grwp Darllen
Ymynwch ar grwp am sgurs misol
Llyfrgell Pontardawe Fri 16/12/16
14:00
Literature
Job Club
Help with writing C.V.s and applying for jobs
Llyfrgell Cwmafan Mon 19/12/16
10:00
Advice Session
Help with Computers on Any Subject and Job Club
Drop in session - FREE help with Universal Jobmatch, job searching, applying for jobs, and CVs. FREE internet access at the library. Any computer help available
Llyfrgell Pontardawe Mon 19/12/16
13:30
Advice Session
Job Club
Help with writing C.V.s and applying for jobs
Llyfrgell Cwmafan Thu 22/12/16
10:00
Advice Session
Job Club
Help with writing C.V.s and applying for jobs
Llyfrgell Cwmafan Mon 26/12/16
10:00
Advice Session
Puss in Boots
The Annual Family Pantomime at the Gwyn Hall, Neath
Neuadd Gwyn Fri 06/01/17
13:00
- Sun 15/01/17
Pantomime
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Thu 12/01/17
18:30
Pantomime
Dick Whittington - Pantomime
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Fri 13/01/17
18:30
Pantomime
Dick Whittington
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sat 14/01/17
14:00
Pantomime
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sat 14/01/17

Training
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 15/01/17
09:00
Training
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sun 15/01/17
14:00
Pantomime
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Thu 19/01/17
18:30
Pantomime
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Fri 20/01/17
18:30
Pantomime
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sat 21/01/17
14:00
Pantomime
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sun 22/01/17
13:00
Pantomime
Dick Whittington
Jermin Productions bring you the the brilliant, adventure filled Pantomime... DICK WHITTINGTON!
Theatr y Dywysoges Frenhinol Sun 22/01/17
17:00
Pantomime
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sat 18/02/17

Training
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 19/02/17
09:00
Training
Dragon Rider
Dragon Rider Cymru yw'r cwrs hyfforddiant reidwyr beiciau modur newydd a gefnogir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cynllun Rider a Thunderroad Motorcycles o Dde Cymru.
Port Talbot Fire Station Sat 25/03/17

Training
Fbos (Beic Cyntaf I Gyrraedd)
Cwrs cenedlaethol achrededig yw hwn sy'n cynnig gwybodaeth a sgiliau achub bywyd hanfodol i unrhyw un ay'n cyrraedd yn gyntaf ar ol gwrthdrawiad traffig.
Port Talbot Fire Station Sun 26/03/17
09:00
Training

Manylion y Dudalen

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk