Beicio a Beicio dros y Fynydd

cycling in afan argoedMae Llwybr Beicio Cwmtawe yn rhedeg ar hyd yr afon Tawe o Bontardawe i Ystalyfera. Mae Llwybr Beicio Bryn yn rhedeg o Wildbrook yn Nhaibach, Port Talbot i Bryn.Ar gyfer llwybrau beicio eraill cysylltwch â'r Gwasanaethau Hamdden ar (01639) 763207.

Mae gan Barc Fforest Afan tua 14 milltir o lwybrau beicio oddi ar y ffordd. Mae'r llwybrau hyn yn dilyn hen lwybrau rheilffyrdd a lwybrau'r Comisiwn Coedwigaeth ac yn rhoi'r cyfle i chi archwilio prydferthwch Cwm Afan.  Gallwch hurio beiciau oedolion a phlant yng Nghanolfan Hurio Beiciau Parc Afan Fforest.

Mae llwybrau beicio mynydd mwy anturus ar gael. Am fanylion pellach, cliciwch ar http://www.singletrack-mind.org.uk/.

Am fanylion pellach ar lwybrau beicio Afan Argoed a chanolfannau hurio, cysylltwch â'r parc ar (01639) 850564. 

  • The Celtic Trail / Y Lôn Geltaidd

Bydd y Lôn Geltaidd yn darparu 380 milltir (608 cilomedr) o lwybrau beicio diogel sydd yn cysylltu'r prif drefi a'r canolfannau twristaidd o gwmpas De Cymru. Bydd yn ffurfio rhan o Lwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (RhBC).

Mae'r llwybr 'Lefel Uchel' yn rhan o'r rhwydwaith hwn ac yn mynd ar hyd y tir coediog uchel uwchben y cymoedd rhwng Castell-nedd a Phontypridd. Mae'r llwybr yn ymestyn dros 24 milltir (38 cilomedr) ac yn cynnwys ffyrdd fforestydd a llwybrau sengl yn bennaf. Mae rhannau o'r llwybr yn cynnwys nifer o graddiantau serth a thir garw. Ffoniwch y Lôn Geltaidd ar

Ffôn Di-dâl: 0800 243731
E-bost: celtic-trail@tsww.com

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 30.07.2015 am 15:41

  • Rhannwch hyn:
  • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict