Gwybodaeth Ariannol

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ariannol am y cyngor:

  • Bydd yr Adran Gyllideb yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am Gyllideb Refeniw y Cyngor a pha wasanaethau y mae eich Treth y Cyngor yn talu amdanynt
  • Gallwch hefyd weld Datganiad o Gyfrifon y cyngor.

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 14.10.2015 am 16:13

  • Rhannwch hyn:
  • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict