Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes | Eich Cyngor | Treth y Cyngor | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Swyddi Gwag | Hamdden, Parciau a Diwylliant | Llyfrgelloedd | Sbwriel, Strydoedda, Glanhau | Parcio, Ffyrdd a Theithio | Plâu, Llygredd, Glendid Bwyd | Cynllunioa Rheolaeth Adeiladu | Gwastraff and Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion, Addysg ac Ieuenctid

| Gwasanaethau Ar-lein
| Ffôn Ni
| Cyfeiriadau E-bost
| Ymweld â Ni
| Ffurflen Gyswllt CNPT
| Ffurflen Newid Cyfeiriad

Hafan > Eich Cyngor > Dweud eich Dweud > Gwybodaeth Gyswllt > Ffôn Ni

Ffôn Ni

Rhestrir y prif rhifau cyswllt ar gyfer y Cyngor isod.

Neu, gallwch gael hyd i wybodaeth am wasanaeth penodol drwy ddefnyddio ein mynegai yn ôl yr wyddor a gallwch ddefnyddio’n gwasanaeth Ffurlenni Ar-lein helaeth hefyd.

Gwasanaeth Rhif ffôn
Treth y Cyngor Castell-nedd a’r Cymoedd (01639) 686 840
Treth y Cyngor Port Talbot (01639) 763 152
Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach (01639) 685 678
Ymholiadau Cyffredinol (01639) 686 868
Budd-daliadau Tai Castell-nedd a’r Cymoedd (01639) 686 838
Budd-daliadau Tai Port Talbot (01639) 763 454
Atgyweirio Tai 0300 777 3000
Parc Margam (01639) 881 635
Cynllunio Castell-nedd (01639) 686 737
Cynllunio Port Talbot (01639) 686 754
Cynllunio Ardaloedd y Cymoedd (01639) 686 738
Theatr y Dywysoges Frenhinol (01639) 763 214
Sbwriel ac ailgylchu (01639) 686 868
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion (01639) 686 802
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant (01639) 686 852

Yr oriau agor ar gyfer ymholiadau dros y ffôn yw dydd Llun i ddydd Iau 8:30am - 5:00pm a dydd Gwener 8:30am - 4:30pm.

Y tu allan i’r oriau hyn ac yn ystod gwyliau cyhoeddus, mae’r rhifau ffôn argyfwng canlynol hefyd ar gael:

Achosion Brys yn yr Hwyr, ar y Penwythnos neu yn ystod y Gwyliau
Gwasanaeth Rhif Ffôn
Atgyweiriadau Tai (Cartrefi NPT) 0300 777 3000
Gwasanaethau Cymdeithasol (gan gynnwys amddiffyn plant) (01639) 895 455
Argyfyngau eraill (01639) 686 868

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 14.04.2016 am 18:33

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk