Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes a'r Economi | Eich Cyngor | Beth yw Treth y Cyngor? | Yr Amgylchedd | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Diwylliant a Hamdden | Swyddi Gwag | Llyfrgelloedd | Cludiant a Strydoedd | Gwasanaethau Cynllunio & Rheoli Adeiladu | Gwastraff & Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion

Hafan > Eich Cyngor > Have your say > Gwybodaeth Gyswllt

Cysylltwch â Ni

Ein horiau agor yw dydd Llun - Dydd Iau 8:30yb-5:00yh a 8:30yb-16:30yh ar ddydd Gwener.

Adroddwch ar lein Rhowch wybod am problemau, gwnewch cais am gwasanaethau ac ymgeisiwch am lawer o eitemau eraill.
Ffoniwch ni Cysylltwch â ni dros y ffôn
Ymweld â ni Pryd a ble y gallwch ein gweld yn bersonol
E-bost Anfonwch e-bost atom
Gwneud taliad Sut i wneud taliad i ni
Facebook Dewch o hyd i ni ar Facebook
Ymgynghori Ymgynghori
Trydar Dilynwch ni ar trydar
Canmoliaeth a chwynion Canmoliaeth a chwynion

 


Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 19.01.2016 am 12:55

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk