Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes | Eich Cyngor | Treth y Cyngor | Llifogydd ac Tywydd Garw | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Swyddi Gwag | Hamdden, Parciau a Diwylliant | Llyfrgelloedd | Sbwriel, Strydoedda, Glanhau | Parcio, Ffyrdd a Theithio | Plâu, Llygredd, Glendid Bwyd | Cynllunioa Rheolaeth Adeiladu | Gwastraff and Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion, Addysg ac Ieuenctid

Hafan > Eich Cyngor > Dweud eich Dweud > Gwybodaeth Gyswllt

Cysylltwch â Ni

 

Oriau Agor Swyddfeydd y Cyngor
Dyddiad Amser agor
Dydd Gwener 23 Rhagfyr Cau am 1pm
Dydd Llun 26 Rhagfyr Ar gau
Dydd Mawrth 27 Rhagfyr Ar gau
Dydd Mercher 28 Rhagfyr Ar gau
Dydd Iau 29 Rhagfyr Ar gau
Dydd Gwener 30 Rhagfyr

Ar gau

Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr Ar gau
Dydd Sul 1 Ionawr 2017 Ar gau
Dydd Llun 2 Ionawr 2017 Ar gau
Dydd Mawrth 3 Ionawr 2017 8:30am - 5pm

Oriau Agor Llyfrgelloedd

 

 


Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 23.12.2016 am 09:14

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk