Eiddo Gwag Canfod pa ostyngiadau sydd ar gael os ydych yn berchen ar eiddo gwag
Gostyngiad Person Sengl Os mai chi yw'r unig oedolyn sy'n byw yn yr eiddo, gallwch hawlio gostyngiad person sengl gwerth 25%
Person Anabl Mae'n bosib y gellir lleihau eich bil os yw eich cartref wedi cael ei addasu i ddiwallu anghenion person anabl sy'n byw yno
Gostyngiad Myfyrwy Mae'n bosib y bydd myfyrwyr amser llawn yn gymwys am ostyngiad i'w bil Treth y Cyngor
Person â Nam Meddyliol Difrifol Mwy o wybodaeth am eithriadau sydd ar gael i bobl â nam meddyliol difrifol
Ail Gartref a Chartrefi Gwyliau Diffinnir ail gartref fel eiddo sydd wedi'i ddodrefnu ond nid yw'n unig breswylfa nac yn brif breswylfa i unrhyw un
Mwy

 

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 14.01.2016 am 09:44

  • Rhannwch hyn:
  • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict