Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

Mae Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol Castell-nedd Port Talbot yn darparu gwybodaeth, dehongliadau ac arweiniad ar amrywiaeth o destunau Ewropeaidd i adrannau'r cyngor, busnesau preifat, sefydliadau'r trydydd sector ac unigolion.

Gyda mynediad i'r wybodaeth, y ffynonellau a'r arbenigedd diweddaraf o ran cyllid, mae'r tîm yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i'r rhai sy'n datblygu prosiectau i helpu i nodi ffynonellau cyllid perthnasol.

Mae gwe-dudalennau'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol yn manylu ar yr amrywiaeth o gyfleoedd cyllid Ewropeaidd sydd ar gael yn ystod y cyfnod 2014-2020, yn crynhoi prosiectau ar draws Castell-nedd Port Talbot sydd wedi derbyn cyllid Ewropeaidd o'r blaen ac yn darparu ffynonellau gwybodaeth ychwanegol.  

Am geisiadau gwybodaeth penodol, cysylltwch â'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol yn uniongyrchol.

.......................................................................................................................................................................................

Logos ESF ac ERDF