Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

Mae Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol Castell-nedd Port Talbot yn darparu gwybodaeth, dehongliadau ac arweiniad ar amrywiaeth o destunau Ewropeaidd i adrannau'r cyngor, busnesau preifat, sefydliadau'r trydydd sector ac unigolion.

Gyda mynediad i'r wybodaeth, y ffynonellau a'r arbenigedd diweddaraf o ran cyllid, mae'r tîm yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i'r rhai sy'n datblygu prosiectau i helpu i nodi ffynonellau cyllid perthnasol.

Mae gwe-dudalennau'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol yn manylu ar yr amrywiaeth o gyfleoedd cyllid Ewropeaidd sydd ar gael yn ystod y cyfnod 2014-2020, yn crynhoi prosiectau ar draws Castell-nedd Port Talbot sydd wedi derbyn cyllid Ewropeaidd o'r blaen ac yn darparu ffynonellau gwybodaeth ychwanegol.  

Am geisiadau gwybodaeth penodol, cysylltwch â'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol yn uniongyrchol.

.......................................................................................................................................................................................

Logos ESF ac ERDF                                          

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 14.01.2016 am 10:00

  • Rhannwch hyn:
  • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict