Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Busnes a'r Economi | Eich Cyngor | Yr Amgylchedd | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai | Swyddi Gwag | Dysgu | Byw | Gwasanaethau Cynllunio & Rheoli Adeiladu | Gwastraff & Ailgylchu | Adfywio | Diwylliant a Hamdden | Cludiant a Strydoedd

| Street Lighting FAQ
| Council Tax FAQ
| Education FAQ
| Benefits FAQ

Hafan > Eich Cyngor > Have your say > Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin

Dewiswch wasanaeth o’r rhestr isod er mwyn dod o hyd i’r cwestiynau mwyaf cyffredin am y gwasanaethau lleol a ddarperir gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 06.11.2014 am 14:46

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk