Beth yw Ysgol Iach?

Mae Ysgol Iach yn...

  • ysgol hapus;
  • cymuned ofalgar sy'n ymwneud ag iechyd ei holl aelodau a'r rhai sy'n rhyngweithio gyda hi;
  • annog disgyblion i adnabod bod yr hyn maent yn ei wneud yn cyfrif;
  • cydnabod nad yw addysg iechyd yn cael ei ddysgu'n unig, ond caiff ei atgyfnerthu ym mywyd dyddiol yr ysgol a'r gymuned leol;
  • cynnig help a chefnogaeth ddyddiol pan fydd staff neu ddisgyblion yn wynebu anawsterau;
  • helpu disgyblion i deimlo'n ddiogel pan maent yn dysgu;
  • darparu'r holl wybodaeth y mae ei hangen ar ddisgyblion am faeth, ymarfer corff, perthnasoedd, diogelwch, smygu, cyffuriau ac alcohol ac yn eu hannog i fod yn gyfrifol am eu gweithredoedd.

Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 14.10.2013 am 11:48

  • Rhannwch hyn:
  • E-bostiwch hyn at ffrind

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image

 
Footer Links DirectGov Preparing for Emergencies Valid CSS Valid Level A W3C-WAI Accessibility SOCITM Better Connected Valid XHTML 1.0 Strict