Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot


Hepgor gwe-lywio | Bysellau Mynediad | Safle Graffegol | English
Cymorth | Chwilio | A i Z | Cysylltu â Ni | Cwestiynau Cyffredinol y Gweithlu


Hafan | Trigolion | Busnes | Pobl Ddieithr

Gwasanaethau Cofrestru | Busnes | Eich Cyngor | Treth y Cyngor | Llifogydd ac Tywydd Garw | Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Tai a Budd-daliadau | Swyddi Gwag | Hamdden, Parciau a Diwylliant | Llyfrgelloedd | Sbwriel, Strydoedda, Glanhau | Parcio, Ffyrdd a Theithio | Plâu, Llygredd, Glendid Bwyd | Cynllunioa Rheolaeth Adeiladu | Gwastraff and Ailgylchu | Adfywio | Ysgolion, Addysg ac Ieuenctid

| Cymorth
| Gwylwyr Dogfennau

Hafan > System Pages > Cymorth

Cymorth -

Croeso i wasanaeth newydd y Cyngor ar y we. Rhagwelwn y bydd gennych rai cwestiynau am ein safle newydd a gobeithio ein bod yn ateb y rhain yn y tudalennau hyn.

Mae'r cyfleuster cymorth hwn yn rhoi map safle llawn, canllaw i ddefnyddio fframiau, a rhai awgrymiadau ar arddangos graffeg.

Os oes angen mwy o gymorth arnoch ar unrhyw bwnc, anfonwch e-bost atom yn y cyfeiriad canlynol webmaster@npt.gov.uk.


Manylion y Dudalen

Diweddarwyd: 10.01.2017 am 14:23

Llyfrnodi Cymdeithasol


Amodau a Thelerau | Datganiad Preifatrwydd | Hygyrchedd

Hawlfraint 1996-2009 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffôn : 01639 686868 - Ffacs : 01639 763444 - e-bost : contactus@npt.gov.uk