Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Hysbysiad Adeiladu

Hysbysiad i'r Cyngor am eich bwriad i gyflawni gwaith yw Hysbysiad Adeiladu.

Mae'n ffurflen syml sy'n rhoi manylion sylfaenol am y prosiect. Os yw'r gwaith yn cynnwys codi adeilad neu estyniad, dylid amgáu cynllun bloc ar raddfa nad yw'n llai na 1:1250 gyda'r Hysbysiad.

Ni ellir defnyddio gweithdrefn yr Hysbysiad Adeiladu os bydd y gwaith yn cael ei gyflawni ar adeilad a ddynodwyd dan Ddeddf Rhagofalon Tân 1971 neu Reoliadau Rhagofalon Tân (Gweithle) (Gwelliant) 1999.

Ar hyn o bryd mae hyn yn cynnwys gwestai neu dai llety, ffatrïoedd, swyddfeydd, siopau ac adeiladau rheilffyrdd.

Fel yn achos y cyflwyniad Cynlluniau Llawn, efallai y byddwch yn dechrau gwaith ar ôl dau ddiwrnod o ddyddiad y blaendal.

Os bydd agweddau penodol ar yr adeiladu'n ansicr yn ystod y rhaglen archwilio, bydd cais yn cael ei wneud i archwilio manylion a chynlluniau.

Sut i wneud cais

Yn syml atodi ffurflen gais wedi'i llenwi, unrhyw gynlluniau, lluniadau, manylebau neu gyfrifiadau fel ffeil pdf i e-bost at building.control@npt.gov.uk. Rhowch fanylion cyswllt fel y gallwn drefnu am y ffi sy'n ofynnol i gael eu talu, a pharhau â chofrestru a phrosesu eich cais.

Lawrlwytho

 • Ffurflen Gais Rheoliadau Adeiladu (PDF 743 KB)

  m.Id: 22316
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais Rheoliadau Adeiladu
  mSize: 743 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13010/building-regulations-submission-form.pdf

 • Nodiadau Ffurflen Gais Rheoliadau Adeiladu (PDF 30 KB)

  m.Id: 10045
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Nodiadau Ffurflen Gais Rheoliadau Adeiladu
  mSize: 30 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3924/bc_appl_notes_11.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete