Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffi Adeiladu Rheoli

LABC Cymru logo

Rheoliadau Adeiladu (Taliadau Awdurdodau Lleol) 2010

Cysylltwch â ni am ddyfynbris cystadleuol i ymgymryd â swyddogaeth rheoli adeiladu ar eich gwaith adeiladu neu unrhyw un o'n gwasanaethau gwerth ychwanegol

Talu Ffi Adeiladu Rheoli

Mae'r awdurdod lleol wedi ei awdurdodi, drwy gyfrwng cynllun codi tâl, i godi tâl am, neu mewn cysylltiad â rhan fwyaf o'r swyddogaethau rheoli adeiladu a gynhaliwyd ganddynt.

Yn unol â'r rheoliadau uchod mae'r Awdurdod yn rhoi rhybudd, ar y diwrnod hwn 12 Mehefin, 2012 ei fod wedi gwneud cynllun codi tâl newydd a ddaw i rym ar 1 Gorffennaf 2012.

Hefyd yn unol â'r rheoliadau uchod mae'r Awdurdod yn rhoi rhybudd ei fod wedi gwneud diwygiad i'r cynllun lle ar, neu ar ôl 1 Ebrill 2011, mae ceisiadau a gyflwynwyd am waith llenwi ceudod ddim bellach yn eithrio rhag ffioedd ac mae tâl yn daladwy ar adnau o'r cais.

Mae copi o'r cynllun ar gael i'w archwilio yn rhad ac am ddim gan unrhyw aelod o'r cyhoedd, ar gais yn ystod oriau swyddfa i’r

Cyfarwyddiadau i SA11 2GG
Rheoli Adeiladu
Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan Castell-nedd SA11 2GG pref
01639 686 820 01639 686 820 voice +441639686820
01639 686 101 fax +441639686101