Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwneud cais am reoliadau adeiladu

Mae Rheoliadau Adeiladu yn set o safonau ar gyfer dylunio a chodi adeiladau i sicrhau diogelwch ac iechyd y bobl sy'n defnyddio ac yn mynd o amgylch yr adeiladau hynny. Maent hefyd yn cynnwys gofynion i sicrhau bod tanwydd a phŵer yn cael eu harbed a bod cyfleusterau'n cael eu darparu ar gyfer pobl ag anableddau.

Mae gennych gofyniad cyfreithiol i roi gwybod i'ch awdurdod Adain Rheoli Adeiladu lleol pan ydych yn bwriadu gwneud unrhyw waith adeiladu sy'n cael ei gwmpasu gan y Rheoliadau Adeiladu 2010

Sut i wneud cais

Mae 3 math gwahanol cais sy'n gofyn am lefelau gwahanol o wybodaeth, ond dim on un ffurflen cais.  Gellir ei lawrlwytho isod. 

Cynlluniau Llawn

Y ffordd draddodiadol o ein hysbysu o'r gwaith arfaethedig

Hysbysiad Adeiladu

Mae hysbysiad i'r Cyngor am eich bwriad i wneud gwaith adeiladu

Rheoleiddio

Pan fyddwch wedi cwblhau gwaith heb gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu

Gwneud cais drwy Porth LABC

Anfonwch eich ymholiad rheoliadau adeiladu ar-lein trwy'r Porth LABC

Yn syml, atodi ffurflen gais wedi'i llenwi, unrhyw gynlluniau, lluniadau, manylebau neu gyfrifiadau fel ffeil pdf i:  building.control@npt.gov.uk.  Rhowch fanylion cyswllt fel y gallwn drefnu i'r ffi sy'n ofynnol i gael eu talu, a pharhau â chofrestru a phrosesu eich cais.

Application form

 • Ffurflen Gais Rheoliadau Adeiladu (PDF 743 KB)

  m.Id: 22316
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais Rheoliadau Adeiladu
  mSize: 743 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13010/building-regulations-submission-form.pdf

 • Nodiadau Ffurflen Gais Rheoliadau Adeiladu (PDF 30 KB)

  m.Id: 10045
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Nodiadau Ffurflen Gais Rheoliadau Adeiladu
  mSize: 30 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3924/bc_appl_notes_11.pdf

 • Hysbysiad o Ddymchwel (PDF 20 KB)

  m.Id: 10047
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad o Ddymchwel
  mSize: 20 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3926/2011_demolition_notice.pdf

 • Ffurflen Gais Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon (PDF 58 KB)

  m.Id: 10048
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon
  mSize: 58 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3927/ssg2012.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete