Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Trethi Busnes

Talu'ch Trethi Busnes

Ffyrdd o dalu eich trethi busnes , gan gynnwys Debyd Uniongyrchol , ar-lein a dros y ffôn

Gostyngiadau I Filiau Trethi

Weld a ydych yn gymwys i gael disgownt ar eich trethi busnes

Gwerthoedd Trethadwy

Darganfyddwch werth ardrethol eiddo

Cysylltwch â’r Adran Cyfraddau Busnes

Cysylltwch â ni drwy e-bost , dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Ynglyn Trethi Busnes

Gwybodaeth a chyngor proffesiynol ynghylch ardrethi busnes

Apelio eich Prisio

Mae manylion ar sut y gallwch wneud apęl yn erbyn eich gwerth ardretho

Asiantau Dyled a Gorfodi

Cyngor ar reoli dyledion a delio gydag Asiantaethau Gorfodi

Rhyddid Gwybodaeth

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Hysbysiad Preifatrwydd

Trethi Busnes