Talu'ch Trethi Busnes

Taliad Ar-lein

Mae talu ar-lein yn hawdd ac yn ddiogel a gallwch wneud hyn drwy eich cerdyn debyd. Cofiwch gael eich bil wrth law oherwydd bydd angen eich cyfeirnod arnoch.

Trethi Busnes Talu ar-lein

Debyd Uniongyrchol

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yw'r dull talu hawsaf a mwyaf cyfleus.

Gallwch chi sefydlu debyd uniongyrchol dros y ffôn trwy ffonio'r adran Trethi Busnes – gyda manylion eich banc i law.

(01639) 686843

Gallwch hefyd lawrlwytho ac argraffu cyfarwyddyd debyd uniongyrchol isod, y gallwch ei llenwi a'i dychwelyd atom. Gallwch hefyd gysylltu â'r adran Trethi Busnes ar 01639 686843 a byddant yn anfon cyfarwyddyd debyd uniongyrchol atoch yn y post.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Ffurflen Debyd Uniongyrchol
36 KB

Dros y ffôn

 • Gallwch ddefnyddio eich cerdyn debyd i dalu dros y ffôn 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos ar - 0161 6226919.
 • Wrth dalu, cofiwch gadw’ch bil wrth law gan y bydd angen eich cyfeirnod.

Trwy'r Post

 • anfonwch eich siec, a wnaed yn daladwy i GBS Castell- nedd Port Talbot, at:
  Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol,
  CBS Castell-nedd Port Talbot,
  Canolfan Ddinesig,
  Castell-nedd. 
  SA11 3QZ