Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gostyngiadau I Filiau Trethi

Gellir gostwng biliau trethi busnes mewn nifer o amgylchiadau.  I gael mwy o wybodaeth am sut gallai hyn effeithio arnoch chi, neu i gyflwyno cais am ostyngiad, cysylltwch â ni. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflenni cais ar waelod y dudalen hon.

Cysylltu â'r Tîm Trethi Busnes

Gall gostyngiadau mewn trethi busnes gael eu cynnwys yn y categorïau canlynol:

Mae Cymorth Adeiladau a Eithriwyd ac Adeiladau Gwag yn cael eu ddefnyddio'n awtomatig gan yr awdurdod lleol.

Mae gostyngiadau ychwanegol hefyd ar gael; er enghraifft, gallech fod yn gymwys am gymorth caledi neu gymorth trethi trosiannol os yw eich busnes yn bodloni rhai meini prawf.

Mae manylion llawn cymorth trethi busnes ar gael gan Busnes Cymru

Caledi

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Cyngor ganiatáu gostyngiad i'r biliau trethi os gall y talwr trethi ddangos ei fod ef/hi yn dioddef o galedi.

Lawrlwytho

  • Cymorth Trethi i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (PDF 42 KB)
  • Cymorth gyda threthi ar gyfer elusennau a/neu sefydliadau nid er elw (PDF 38 KB)
  • Llwythwch i lawr ein ffurflen Debyd Uniongyrchol (PDF 41 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete