Gostyngiadau I Filiau Trethi

Gellir gostwng biliau trethi busnes mewn nifer o amgylchiadau.  I gael mwy o wybodaeth am sut gallai hyn effeithio arnoch chi, neu i gyflwyno cais am ostyngiad, cysylltwch â ni. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflenni cais ar waelod y dudalen hon.

Cysylltu â'r Tîm Trethi Busnes

Gall gostyngiadau mewn trethi busnes gael eu cynnwys yn y categorïau canlynol:

Mae Cymorth Adeiladau a Eithriwyd ac Adeiladau Gwag yn cael eu ddefnyddio'n awtomatig gan yr awdurdod lleol.

Mae gostyngiadau ychwanegol hefyd ar gael; er enghraifft, gallech fod yn gymwys am gymorth caledi neu gymorth trethi trosiannol os yw eich busnes yn bodloni rhai meini prawf.

Mae manylion llawn cymorth trethi busnes ar gael gan Busnes Cymru

Caledi

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Cyngor ganiatáu gostyngiad i'r biliau trethi os gall y talwr trethi ddangos ei fod ef/hi yn dioddef o galedi.

Lawrlwytho
File type Document File size
pdf Cymorth Trethi i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol 42 KB
pdf Cymorth gyda threthi ar gyfer elusennau a/neu sefydliadau nid er elw 38 KB
pdf Llwythwch i lawr ein ffurflen Debyd Uniongyrchol 41 KB