Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gostyngiadau I Filiau Trethi

Gellir gostwng biliau trethi busnes mewn nifer o amgylchiadau.  I gael mwy o wybodaeth am sut gallai hyn effeithio arnoch chi, neu i gyflwyno cais am ostyngiad, cysylltwch â ni. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflenni cais ar waelod y dudalen hon.

Cysylltu â'r Tîm Trethi Busnes

Gall gostyngiadau mewn trethi busnes gael eu cynnwys yn y categorïau canlynol:

Mae Cymorth Adeiladau a Eithriwyd ac Adeiladau Gwag yn cael eu ddefnyddio'n awtomatig gan yr awdurdod lleol.

Mae gostyngiadau ychwanegol hefyd ar gael; er enghraifft, gallech fod yn gymwys am gymorth caledi neu gymorth trethi trosiannol os yw eich busnes yn bodloni rhai meini prawf.

Mae manylion llawn cymorth trethi busnes ar gael gan Busnes Cymru

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-23

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r manylion am gynllun rhyddhad ardrethi dros dro newydd y bydd eiddo manwerthu, hamdden a lletygarwch yn elwa ohono o fis Ebrill 2022. Mae'r cynllun ar gyfer 2022/23 yn cynnig 50% o ostyngiad ar filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo cymwys sydd wedi'u meddiannu, ond £110,000 yw'r uchafswm y gall pob busnes wneud cais amdano ar draws yr holl eiddo sy'n cael eu defnyddio gan yr un busnes yng Nghymru.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Rhaid i bob busnes cymwys lenwi ffurflen datganiad ar-lei, cysylltwch â'r Tîm Ardrethi Busnes am ffurflen.

Caledi

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Cyngor ganiatáu gostyngiad i'r biliau trethi os gall y talwr trethi ddangos ei fod ef/hi yn dioddef o galedi.

Lawrlwytho

 • Cymorth Trethi i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (PDF 42 KB)

  m.Id: 10054
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cymorth Trethi i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol
  mSize: 42 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3933/businessrates_casc_relief.pdf

 • Cymorth gyda threthi ar gyfer elusennau a/neu sefydliadau nid er elw (PDF 38 KB)

  m.Id: 10055
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cymorth gyda threthi ar gyfer elusennau a/neu sefydliadau nid er elw
  mSize: 38 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3934/businessrates_charitable_relief.pdf

 • Llwythwch i lawr ein ffurflen Debyd Uniongyrchol (PDF 41 KB)

  m.Id: 10056
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Llwythwch i lawr ein ffurflen Debyd Uniongyrchol
  mSize: 41 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/3935/businessrates_change_in_occupancy.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete