Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwerthoedd Trethadwy

Mae gwerth trethadwy presennol eiddo annomestig yn seiliedig ar ei rent marchnad agored blynyddol ar 1 Ebrill 2008. Bydd yr ailbrisiadau nesaf yn 2017 yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Pennir gwerthoedd trethadwy gan y Swyddfa Brisio, sy'n rhan o Gyllid y Wlad, ac nid gan y cyngor.

Nodir yr holl eiddo annomestig mewn ardal awdurdod lleol a'u gwerthoedd trethadwy mewn rhestr trethi leol. Cynhelir ailbrisiadau o'r holl eiddo annomestig bob pum mlynedd, a llunnir rhestr drethi leol newydd. Cedwir copïau o restri 1990, 1995, 2000, 2005, a 2010 yn y lleoliadau canlynol a gall unrhyw un edrych arnynt.

Canfod gwerth trethadwy eiddo

Gallwch hefyd edrych ar y Rhestri Trethi ar-lein yn Asiantaeth y Swyddfa Brisio lle byddwch hefyd yn gallu gweld crynodeb o'r prisiadau ar gyfer yr holl eiddo. Gallwch wirio eich gwerth trethadwy a'i gymharu ag eraill ar y wefan, a gallwch hefyd gysylltu â nhw'n uniongyrchol os oes angen i chi roi gwybod iddynt am unrhyw faterion.

Gall y swyddog prisio addasu gwerth trethadwy eiddo os yw'n credu y cafwyd newid mewn amgylchiadau (er enghraifft, estyniad i eiddo neu uned sengl sy'n cael ei drawsnewid i ddwy uned neu fwy).

Gall hefyd newid y Rhestr Drethi i gynnwys unrhyw eiddo newydd sy'n cael ei adeiladu. Bydd deiliad yr eiddo a'r awdurdod lleol yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ac yna bydd yr awdurdod lleol yn anfon bil trethi i'r trethdalwr.

Am fanylion sut i apelio yn erbyn eich gwerth trethadwy, gweler Apelio yn erbyn eich Prisiad.