Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyfansoddiad CBS CNPT

Cyfansoddiad CBS CNPT

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi cytuno ar gyfansoddiad sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau a'r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod y rhain yn effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol.

 Mae angen rhywfaint o'r prosesau hyn gan y gyfraith, tra bod eraill yn fater i'r Cyngor i ddewis. Rhennir y Cyfansoddiad yn 15 Erthygl sy'n nodi'r rheolau sylfaenol sy'n llywodraethu busnes y Cyngor

Cyfansoddiad CNPT

  • Cyfansoddiad CNPT - Dogfen Gyfan (DOC 3.19 MB)