Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Bandiau Treth y Cyngor

Asesir pob annedd ar gyfer Treth Y Cyngor gan Swyddog Rhestru Asiantaeth y Swyddfa Brisio a dyrennir un o naw band iddo yn ôl ei werth cyfalaf ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2003. Felly, nid yw'r pris eich cartref heddiw yn ganllaw da iddo beth ddylai eich band fod.

Dod o hyd i'ch band Treth y Cyngor
Bandiau Treth y Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Bandiau Gwerthoedd Eiddo Rhestr Brisio 2005
A Hyd at £44,000
B £44,001 i £65,000
C £65,001 i £91,000
D £91,001 i £123,000
E £123,001 i £162,000
F £162,001 i £223,000
G £223,001 i £324,000
H £324,001 i £424,000
I £424,001 ac uwch

Mae'r Band Prisio yn ffurfio'r sail ar sut y mae eich bil Treth y Cyngor yn cael ei gyfrifo. Mae eich bil yn dangos pa Band Prisio sy'n berthnasol i'ch annedd.

Herio eich Band

Os credwch fod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio'r asesiad.

Herio Band Treth y Cyngor