Bandiau Treth y Cyngor

Mae pob tŷ yn cael ei asesu ar gyfer y Dreth Gyngor gan y Swyddog Rhestru Asiantaeth y Swyddfa Brisio ac yn cael ei dyrannu i un o naw band yn ôl ei werth cyfalaf ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2003. Felly, nid yw'r pris eich cartref heddiw yn ganllaw da I yr hyn y dylai eich band fod.

Bandiau Treth y Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Bandiau Gwerthoedd Eiddo Rhestr Brisio 2005
A Up to £44,000
B £44,001 to £65,000
C £65,001 to £91,000
D £91,001 to £123,000
E £123,001 to £162,000
F £162,001 to £223,000
G £223,001 to £324,000
H £324,001 to £424,000
I £424,001 and above

Mae'r Band Prisio yn ffurfio'r sail ar sut y mae eich bil Treth y Cyngor yn cael ei gyfrifo. Mae eich bil yn dangos pa Band Prisio sy'n berthnasol i'ch annedd.

Herio eich Band

Os credwch fod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio'r asesiad.