Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyngor Dyled

Gallwch gael cyngor annibynnol, diduedd am ddim dros y ffôn gan:

Neu gallwch gael cyngor am ddim wyneb yn wyneb yn eich Biwro Cyngor Dinasyddion agosaf neu ewch i www.nationaldebtline.org.           . 

Lawrlwytho

  • Oes angen cyngor arnoch chi? (PDF 395 KB)
  • Allaf fi gael cyngor ar ddyledion? (PDF 320 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 Gallwch hefyd ymweld â GOV.UK am rhagor o wybodaeth am rheoli dyled.

Gallwch hefyd edrych ar yr awgrymiadau rheoli arian a'r cyngor ar wefan Moneymadeclear gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol