Cyngor Dyled

Gallwch gael cyngor annibynnol, diduedd am ddim dros y ffôn gan:

Neu gallwch gael cyngor am ddim wyneb yn wyneb yn eich Biwro Cyngor Dinasyddion agosaf neu ewch i www.nationaldebtline.org.           . 

Lawrlwytho
File type Document File size
pdf Oes angen cyngor arnoch chi? 395 KB
pdf Allaf fi gael cyngor ar ddyledion? 320 KB

 Gallwch hefyd ymweld â GOV.UK am rhagor o wybodaeth am rheoli dyled.

Gallwch hefyd edrych ar yr awgrymiadau rheoli arian a'r cyngor ar wefan Moneymadeclear gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol