Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ail Gartref

Mae ail gartref yn cynnwys anheddau wedi’u dodrefnu on nad oes neb yn byw ynddynt. Gall perthyn i un o ddau ddosbarth:

Dosbarth A

Mae hyn yn berthnasol i ail gartref lle galwedigaeth yn cael ei wahardd gan y gyfraith am gyfnod parhaus oo leiaf 28 diwrnod mewn blwyddyn yr berthnasol , e.e.cartref gwyliau neu chalet OBC yn amodol ar amod cynllunio sy'n cyfyngu ar hyd y flwyddyn deiliadaeth. Rhaid i chi dalu Treth y Cyngor llawn ar eiddo mewn Castell-nedd Port Talbot.

Dosbarth B

 Mae hyn yn berthnasol i ail gartref lle nad gydol y flwyddyn galwedigaeth yn cael ei wahardd gan y gyfraith neu gyfyngu gan amod cynllunio . Byddwch yn cael gostyngiad o 25% ar y dreth gyngor ar gyfer ngôn mewn eiddo Nghastell-nedd Port Talbot.

Dylech nodi y codir treth gyngor o 100% ar eiddo gwag, boed wedi ' i ddodrefnu neu heb ei ddodrefnu, o ' r 1af Ebrill 2020 ymlaen.

Ddweud wrthym am brynu ail eiddo