Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Lleihau eich bil Treth y Cyngor

 Gallwch nawr wneud cais am nifer o ostyngiadau treth gyngor ar-lein. Mae'r rhain yn cynnwys: Disgownt person sengl, disgownt myfyrwyr a gostyngiad i bobl anabl.

Gostyngiad Person Sengl

Os mai chi yw'r unig oedolyn sy'n byw yn yr eiddo, gallwch hawlio gostyngiad person sengl gwerth 25%

Eiddo Gwag

Canfod pa ostyngiadau sydd ar gael os ydych yn berchen ar eiddo gwag

Gostyngiad i Bobl Anabl

Mae'n bosib y gellir lleihau eich bil os yw eich cartref wedi cael ei addasu i ddiwallu anghenion person anabl sy'n byw yno

Gostyngiad i Fyfyrwyr

Mae'n bosib y bydd myfyrwyr amser llawn yn gymwys am ostyngiad i'w bil Treth y Cyngor

Feddyliol Person Anfantais

Difrifol Mwy o wybodaeth am eithriadau sydd ar gael i bobl â nam meddyliol difrifol

Ail Gartrefi a Chartrefi Gwyliau

Ail Gartref a Chartrefi Gwyliau Diffinnir ail gartref fel eiddo sydd wedi'i ddodrefnu ond nid yw'n unig breswylfa nac yn brif breswylfa i unrhyw un

Cefnogaeth Treth y Cyngor

Gallwch fod yn gymwys am Gefnogaeth Treth y Cyngor os ydych yn ennill incwm isel

Mwy o Ostyngiadau

Mwy o Ostyngiadau

Mwy o Eithriadau

Mwy o Eithriadau