Amlosgfa Margam

Dydd Llun – Dydd Iau

Swyddfa:                               9.00yb – 1.30yp.

                                               2.15yb – 5.00yp.

Gerddi:                                   9.00yb – 5.00yp.

 
Dydd Gwener

Swyddfa:                               9.00yb – 1.30yp.

                                               2.15yp – 4.30yp.

Gerddi:                                   9.00yb – 4.30yp.

 
Dydd Sadwrn

Swyddfa a Gerddi:                 9.00yb – 4.00yp.

 
Dydd Sul

Swyddfa a Gerddi:                 11yb – 4.00yp.

 
Sul y Mamau, Sul y Blodau, Sul y Pasg a Sul y Tadau:

Swyddfa a Gerddi:                 9.00yb – 4.00yp.

 
Gwyliau Banc:

Swyddfa a Gerddi:                 11yb – 4.00yp.

 
Noswyl Nadolig:

Swyddfa a Gerddi:                 9.00yb – 3.30yp

 
Dydd Nadolig:

Swyddfa a bob adeiladau:    Ar gau

Gerddi:                                   10.00yb – 4.00yp.


Amlosgfa Margam
Lon Longlands,
Margam,
Port Talbot,
SA13 2NR


Ffôn: (01639) 883570

Ffacs: (01639) 894940

e-bost: margam.crematorium@npt.gov.uk

Mae'r Uwcharolygydd a'r staff yn darparu cyngor a gwasanaethau i chi pan fydd eisiau arweiniad a gwybodaeth amoch.

Gellir gwneud ymholiadau yn Swyddfa'r Amlosgfa

Uwcharolygydd a Chofrestrydd