Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Amlosgfa Margam

Ar hyn o bryd mae'r amlosgfa'n gweithredu gyda rhai cyfyngiadau.  

Er y gwerthfawrogir yn llawn bod colli anwylyn yn anodd iawn ac yn achosi straen mawr, byddai'r amlosgfa'n cynghori'r cyhoedd er bod y rheoliadau cyfredol a osodir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu llacio, mae gofyn i'r amlosgfa gynnal asesiad risg a rhoi mesurau rhesymol ar waith i helpu i leihau ymlediad COVID-19 o hyd.

Mae asesiad risg llawn wedi'i gynnal unwaith eto, ar y cyd â Swyddogion Iechyd a Diogelwch y cyngor, a chytunwyd y bydd yr holl seddi yn y capel, ac eithrio'r seddi yn y cefn, ar gael i'w defnyddio. Ni chaniateir sefyll ac mae digon o seddi i oddeutu cant ag ugain o bobl. 

Bydd y seinyddion allanol ymlaen o hyd er hwylustod y rheini nad ydynt yn gallu mynd i mewn i'r capel. 

Caniateir i chi ganu yn ystod gwasanaeth angladd yn awr. 

Er nad yw'n ofynnol, argymhellir i chi wisgo gorchuddion wyneb yn y capel ar bob adeg, oni bai fod eithriad dilys.

Mae Cyfarwyddwyr Angladdau wedi cael gwybod am y cyfyngiadau hyn a byddant yn gallu cynghori teuluoedd yn ôl yr angen.  

Mae'r Capel Coffa ar gau o hyd ond gobeithir ei agor yn fuan iawn. 

Sylwer bod swyddfa'r amlosgfa hefyd ar gau i'r cyhoedd o hyd. 

Fodd bynnag, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau hyn ac ymholiadau cyffredinol gan gynnwys cofnodion ar gyfer y Llyfr Coffa a cheisiadau am ymylfeini/adnewyddu ymylfeini drwy ffonio 01639 883570 neu e-bostio margam.crematorium@npt.gov.uk 

Mae'r sefyllfa'n cael ei hadolygu'n rheolaidd a chyhoeddir unrhyw newidiadau yn unol â hynny.

Oriau Agor

Diwrnod Amser (Gerddi)
dydd Llun

9.00yb - 5.00yp

dydd Mawrth 9.00yb - 5.00yp
dydd Mercher 9.00yb - 5.00yp
dydd Iau 9.00yb - 5.00yp
dydd Gwener 9.00yb - 4.30yp
dydd Sadwrn 9.00yb - 4.00yp
dydd Sul 11.00yb - 4.00yp

Sul y Mamau, Sul y Blodau, Sul y Pasg a Sul y Tadau

9.00yb - 4.00yp (Gerddi)

Gwyliau Banc

11.00yb - 4.00yp (Gerddi)

Amlosgfa Margam
Longlands Lane,
Margam,
Port Talbot
SA13 2NR
pref
(01639) 883570 (01639) 883570 voice +441639883570
(01639) 894940 fax +441639894940

Mae'r Uwcharolygydd a'r staff yn darparu cyngor a gwasanaethau i chi pan fydd eisiau arweiniad a gwybodaeth amoch.

Gellir gwneud ymholiadau yn Swyddfa'r Amlosgfa