Amlosgfa Margam

Oriau Agor

Diwrnod Amser (Swyddfa) Amser (Gerddi)
dydd Llun

9.00yb - 1.30yp

2.15yp - 5.00yp

9.00yb - 5.00yp

dydd Mawrth

9.00yb - 1.30yp

2.15yp - 5.00yp

9.00yb - 5.00yp
dydd Mercher

9.00yb - 1.30yp

2.15yp - 5.00yp

9.00yb - 5.00yp
dydd Iau

9.00yb - 1.30yp

2.15yp - 5.00yp

9.00yb - 5.00yp
dydd Gwener

9.00yb - 1.30yp

2.15yp - 5.00yp

9.00yb - 4.30yp
dydd Sadwrn 9.00yb - 4.00yp 9.00yb - 4.00yp
dydd Sul 11.00yb - 4.00yp 11.00yb - 4.00yp

 

Sul y Mamau, Sul y Blodau, Sul y Pasg a Sul y Tadau

Amser (Swyddfa) Amser (Gerddi)

9.00yb - 4.00yp

9.00yb - 4.00yp

 

Gwyliau Banc

Amser (Swyddfa) Amser (Gerddi)

11.00yb - 4.00yp

11.00yb - 4.00yp

Amlosgfa Margam
Lon Longlands,
Margam,
Port Talbot,
SA13 2NR
pref
(01639) 883570 (01639) 883570 voice +441639883570
(01639) 894940 fax +441639894940

Mae'r Uwcharolygydd a'r staff yn darparu cyngor a gwasanaethau i chi pan fydd eisiau arweiniad a gwybodaeth amoch.

Gellir gwneud ymholiadau yn Swyddfa'r Amlosgfa

Uwcharolygydd a Chofrestrydd