Amlosgfa Margam

Y Capel a'r Gerddi

Yn agored yn ystod yr wythnos o 9.00yb tan 4.30yp

Dydd Sadwm, Dydd Sul a Gwyliau Banc:
    11.00yb tan 4.00yp

Sul y Mamau, Sul y Blodau, Sul y Pasg a Sul y Tadau:
    9.00yb tan 4.00yp

Bydd yr Amlosgfa ar gau ar Ddydd Nadolig.

Amlosgfa Margam
Lon Longlands,
Margam,
Port Talbot,
SA13 2NR

Oriau Swyddfa

    Dydd Llun tan Ddydd lau
        9.00yb tan 1.00yp
        1.30yp tan 5.00yp

    Dydd Gwener
        9.00yb tan 1.00yp
        1.30yp tan 4.30yp

    Dydd Sadwm
        9.00yb tan 12.30yp

Ffôn: (01639) 883570

Ffacs: (01639) 894940

e-bost: margam.crematorium@npt.gov.uk

Mae'r Uwcharolygydd a'r staff yn darparu cyngor a gwasanaethau i chi pan fydd eisiau arweiniad a gwybodaeth amoch.

Gellir gwneud ymholiadau yn Swyddfa'r Amlosgfa

Uwcharolygydd a Chofrestrydd