Amlosgfa Margam

Y Capel a'r Gerddi

Yn agored yn ystod yr wythnos o 9.00 a.m. tan 4.30 p.m.

Dydd Sadwm, Dydd Sul a Gwyliau Banc:
    11.00 a.m. tan 4.00 p.m.

Sul y Mamau, Sul y Blodau, Sul y Pasg a Sul y Tadau:
    9.00 a.m. tan 4.00 p.m.

Bydd yr Amlosgfa ar gau ar Ddydd Nadolig
Gweler isod rhestr cyflawn oriau agor y Nadolig.

Amlosgfa Margam
Lon Longlands,
Margam,
Port Talbot,
SA13 2NR

Oriau Swyddfa

    Dydd Llun tan Ddydd lau
        9.00 a.m. tan 1.00 p.m.
        1.30 p.m. tan 5.00 p.m.

    Dydd Gwener
        9.00 a.m. tan 1.00 p.m.
        1.30 p.m. tan 4.30 p.m.

    Dydd Sadwm
        9.00 a.m. tan 12.30 p.m.

Ffôn: (01639) 883570

Ffacs: (01639) 894940

e-bost: margam.crematorium@npt.gov.uk

Mae'r Uwcharolygydd a'r staff yn darparu cyngor a gwasanaethau i chi pan fydd eisiau arweiniad a gwybodaeth amoch.

Gellir gwneud ymholiadau yn Swyddfa'r Amlosgfa

Uwcharolygydd a Chofrestrydd