Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ymwadiad

Neath Port Talbot County Borough Council logo

Mae'r wybodaeth ar y wefan hon wedi ei chyhoeddi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ddidwyll, ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd. Tra gwnaed pob ymdrech i sicrhau cywirdeb, ni all y Cyngor warantu cywirdeb yr wybodaeth ar y wefan hon na chwaith y wefannau y darperir cyswllt ar eu cyfer, ac ni all dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau.