Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

ARIANNU EWROPEAIDD A STRATEGOL

Mae'r Tîm Ariannu Ewropeaidd a Strategol yn darparu cyngor a chefnogaeth i adrannau'r cyngor ar ddatblygu a darparu prosiectau Ewropeaidd a phrosiectau eraill a ariennir yn strategol er mwyn sicrhau bod Castell-nedd Port Talbot yn mwyafu'r cyfleoedd am gyllid Ewropeaidd.

Gellir cysylltu â'r tîm drwy ffonio 01639 686829 neu drwy e-bostio – europeanteam@npt.gov.uk neu Cysylltu â ni:

 


 

Cyllid Ewropeaidd 2014-2020

Rhwng 2014 a 2020 bydd Cymru'n elwa o dros £2 biliwn o gyllid Ewropeaidd o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESI).

Mae cyllid Ewropeaidd yn helpu i gefnogi pobl i gael gwaith a hyfforddiant, cyflogaeth ieuenctid, ymchwil ac arloesedd, gallu busnesau bach a chanolig i gystadlu, ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni, a chysylltedd a datblygiad trefol.

Mae Castell-nedd Port Talbot yn elwa o gyllid Ewropeaidd am ei fod yn rhan o ardal rhaglen Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Beth fydd yn digwydd ar ôl Brexit?

Unwaith y bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyllid gan yr UE mwyach. Fodd bynnag, mae Trysorlys y DU wedi ymrwymo i gynnig cefnogaeth ariannol i’r holl brosiectau a gymeradwyir erbyn mis Rhagfyr 2020.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno tua 70 o hysbysiadau technegol er mwyn paratoi busnesau a'r cyhoedd ar gyfer ymadael â'r UE heb gytundeb.

Mae Llywodraeth y DU cyflwyno hysbysiadau technegol penodol am gyllid, gan gynnwys Cronfa Datblygu Rhanbarthol EwropChronfa Gymdeithasol Ewrop