Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

Mae gwe-dudalennau'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol yn manylu ar yr amrywiaeth o gyfleoedd cyllid Ewropeaidd sydd ar gael yn ystod y cyfnod 2014-2020, yn crynhoi prosiectau ar draws Castell-nedd Port Talbot sydd wedi derbyn cyllid Ewropeaidd o'r blaen ac yn darparu ffynonellau gwybodaeth ychwanegol.  

Am geisiadau gwybodaeth penodol, cysylltwch â'r

Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

yn uniongyrchol.

.......................................................................................................................................................................................

Logos ESF ac ERDF