Pwynt Gwybodaeth Ewropeaidd

Pwynt Gwybodaeth Ewropeaidd

Pwyntiau Gwybodaeth Ewropeaidd, Pontardawe

Mae gan lyfrgelloedd Castell-nedd, Port Talbot a Phontardawe gasgliad o lyfrau a llyfrynnau ar gyfer pob agwedd ar yr Undeb Ewropeaidd.   Mae'r wybodaeth sydd ar gael yn darparu manylion am yr Aelod o Senedd Ewrop lleol, arweiniad ar, er enghraifft, sut gallwch fyw a gweithio yn Ewrop a hanes a diwylliannau gwledydd Ewrop.

Gellir dod o hyd i'r wybodaeth drwy fynd i adrannau cyfeirio llyfrgelloedd Castell-nedd, Port Talbot a Phontardawe

Canolfan Dogfennau Ewropeaidd Caerdydd

Cyhoeddwyd gan y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd Caerdydd (EDC), mae yna amrywiaeth o canllawiau a ffynonellau gwybodaeth Ewropeaidd ar gael o wefan EDC Caerdydd.

Mae European Sources Online (ESO) yn wasanaeth gwybodaeth electronig mynediad am ddim sy'n canolbwyntio'n benodol ar Ewrop.

Mae canllaw yr EDC sef 'Ewrop ar y Rhyngrwyd' yn cyflwyno detholiad o'r gwefannau mwyaf defnyddiol ar gyfer gwybodaeth am y sefydliadau a gweithgareddau'r Undeb Ewropeaidd, gwledydd Ewrop a materion allweddol Ewropeaidd.

Mae cyfres o ganllawiau gwybodaeth fer o'r enw infosheets ar gael, sy'n seiliedig ar ymholiadau cyffredin a dderbyniwyd gan yr EDC. Infosheets sydd yn cynnwys 'er enghraifft 'Byw, Astudio a Gweithio yn yr UE' a '' DU a'r UE - ddadl y refferendwm.

Ewch iWefan Canolfan Dogfennau Ewropeaidd CaerdyddI gael mynediad i'r ystod iawn o wybodaeth gysylltiedig Ewropeaidd sydd ar gael