Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Asesiad Cychwynnol

Asesiad Cychwynnol

  1. Mae'r uchod yn ddylanwadau pwysig ar gynllun eich estyniad, ac o sylwi arnynt yn ofalus, bydd estyniad yn gallu ychwanegu at olwg eich eiddo a'r ardal o gwmpas yn hytrach nag effeithio'n andwyol arno.
  2. Argymhellir y DYLID CEISIO CYNGOR PROFFESIYNOL pan fyddwch yn ystyried estyniad. Hefyd, GALL CYFARFOD CYNNAR ANFFURFIOL GYDAG UN O STAFF CYNLLUNIO'R CYNGOR DDATRYS SAWL PROBLEM DYLUNIO SYLFAENOL gan arbed amser yn nes ymlaen.
    Ffôn: 01639 686868
    e-bost: planning@npt.gov.uk