Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffenestri Dormer

Ffenestri Dormer

  1. Yn gyffredinol, gall crib uchel gymryd ystafell ddormer o faint symol. Gall problemau godi, fodd bynnag, pan fo cynllun a/neu drefniad y tŷ presennol yn anaddas oherwydd ongl y grib neu byddai'n edrych dros ystafelloedd y gellir byw ynddynt mewn tŷ cyfagos. Mewn achosion o'r fath, dylid ystyried math arall o estyniad. Ar weddluniau blaen tai, dylid bod yn ofalus i sicrhau nad yw ffenestri dormer neu estyniad dormer yn effeithio ar y strydlun. Mae'n annhebygol y byddai ffenestri dormer yn dderbyniol ar dai pâr neu dai teras.

    Defnyddio Ffenestri To tebyg i Velux er mwyn Defnyddio gofod y to a Ffenestri Dormer annerbyniol yn nhoeon tai pâr

  2. Dylai ffenestri dormer mewn toeon ategu nodweddion presennol yr adeilad o ran ei gymesuredd, ei faint a'i safle. Yn gyffredinol, dylai ffenestri dormer fod wedi'u gwneud o ddeunyddiau sy'n cydweddu â'r adeilad presennol. Dylid osgoi ffenestri dormer sy'n rhy uchel yn y to, neu a fyddai'n golygu colli llinell y grib wrth edrych o'r stryd, neu greu ffenestri dormer hir iawn, yn arbennig ar dai teras neu dai pâr.
  3. Lle nad oes angen mwy o uchdwr, gall ffenestri yn y to fod yn ddull syml, rhad o oleuo gofod y to. Dylid eu cadw mor fach â phosib fel na fyddant yn rhy amlwg ar ofod y to.

Ffenestr ddormer annerbyniol wedi'i gosod yn uwch nag uchder y grib bresennol mewn gofod to byngalo