Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Mwy o Wybodaeth

Mwy o Wybodaeth

  1. Dylid defnyddio'r nodiadau hyn fel canllaw cyffredinol yn unig. Os nad ydych yn deall sut maent yn berthnasol i'ch math chi o dŷ neu'r estyniad rydych chi'n ei ddymuno, neu os hoffech drafod ffyrdd eraill o ddatblygu, cysylltwch ag Is-adran Cynllunio'r Cyngor yn y Ganolfan Ddinesig, Castell-nedd. Ffôn: 01639 686868