Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Hylendid Bwyd ac Busnesau Bwyd

Mae ein tîm yn gyfrifoldeb cyfreithiol i gynghori a chynnig arweiniad i'r cyhoedd a busnesau bwyd cyffredinol ar werthu a defnyddio bwyd a materion cysylltiedig. Mwy o wybodaeth am diogelwch bwyd ar gael ar y gwefan Asiantaeth Safonau Bwyd

Cofrestru a Sefydlu Busness Bwyd Newydd

Mae'n ofyniad cyfreithiol i gofrestru eich busnes gyda'r cyngor cyn agor.

Rheoli Diogelwch Bwyd

Sut i gwblhau dadansoddi peryglon bwyd ar gyfer eich busnes

Hyfforddiant Hylendid Bwyd

Ble i gael hyfforddiant hylendid bwyd

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Mae manylion ein cynllun sgorio hylendid bwyd

Archwiliadau Hylendid Bwyd

Mae ein swyddogion diogelwch bwyd yn arolygu safleoedd bwyd yn ôl y risg a gyflwynir ganddynt

Cyngor Arlwyo Cartref

Cyngor ar arlwyo o gartref yn ddiogel

Dyddiadau Defnyddio Erbyn

Canllawiau ar Ddefnyddio Erbyn y Dyddiad gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Cwynion am Fwyd

Ysylltwch â ni i wneud cwyn am eitem o fwyd yr ydych wedi ei brynu

Deddfwriaeth Glendid Bwyd

Deddfwriaeth Glendid Bwyd