Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ardal Adnewyddu

Ardaloedd Adnewyddu

Menter a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru oedd Ardaloedd Adnewyddu â'r nod o gydlynu gwasanaethau ariannu mewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig lle nodwyd problemau cymdeithasol ac amgylcheddol a materion ynghylch tai.

Datganodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot gyfanswm o dair Ardal Adnewyddu dros gyfnod o 13 mlynedd.

  • Ardal Adnewyddu Dwyrain Sandfields ac Aberafan 2004 – 2017
  • Ardal Adnewyddu Dyffryn Aman Uchaf 2007 – 2012
  • Ardal Adnewyddu Dwyrain Castell-nedd 2009 - 2017

Sefydlwyd Ardaloedd Adnewyddu er mwyn cyflawni gwaith adfywio cynhwysfawr mewn ardal gan wella cartrefi, siopau, mangreoedd masnachol eraill, yr amgylchedd a'r isadeiledd lleol drwy weithio mewn partneriaeth â'r sector preifat, cyrff cyhoeddus eraill ac, yn bwysicaf oll, y gymuned leol i ddatblygu strategaethau cydlynol i fynd i'r afael â'r problemau a nodwyd gan y bobl a oedd yn byw ac yn gweithio yn yr ardaloedd hynny.

Profwyd bod Ardaloedd Adnewyddu'n hynod lwyddiannus yng Nghymru wrth fynd i'r afael â phroblemau amddifadedd sy'n bodoli mewn rhai ardaloedd, ac wrth greu cymunedau sy'n wirioneddol hyderus a chynaliadwy.

Station Terrace - before renovation
Teras Gorsaf - cyn adnewyddu
Station Terrace - After Renovation
Teras Gorsaf - ar ôl adnewyddu