Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dwyrain Sandfields & Aberavon

Ardal Adnewyddu Dwyrain Sandfields ac Aberafan

Datganwyd Ardal Adnewyddu Dwyrain Sandfields ac Aberafan ym mis Awst 2004 a daeth i ben ym mis Mawrth 2017. Fe'i sefydlwyd i roi cyfle i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wella'r amgylchedd yn gyffredinol a thai gwael mewn ardal ddaearyddol benodol.

Ardal Adnewyddu Dwyrain Sandfields ac Aberafan

Yn ystod cyfnod 13 blynedd y datganiad, sicrhaodd yr awdurdod dros £11.5 miliwn o gyllid Grant Cyfalaf Penodol gan Lywodraeth Cymru a'i fuddsoddi yn yr ardal. Gwariwyd y mwyafrif o'r cyllid ar waith adnewyddu tai megis cynlluniau Atgyweirio Grŵp a Gweddnewid lle cafodd cyfanswm o 692 o eiddo eu gwella. Roedd mentrau eraill yn cynnwys atal troseddau megis Gosod Gatiau a gweithgareddau diddanu ieuenctid fel iBarthau'r Haf a Chlwb Ieuenctid SA12, a gwelliannau amgylcheddol megis Gardd Gymunedol Stryd Hopkin.