Yn dod â'r Llyfrgell atoch chi

Gwasanaethau Teithiol a Chludo i'r Cartref

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.Mae'r Gwasanaeth Teithiol a Chludo i'r Cartref yn darparu gwasanaeth llyfrgell a gwybodaeth i'r rheini sydd, am ba reswm bynnag, yn methu ymweld â'r llyfrgell.

Mae'r Adran yn gwneud hyn mewn sawl ffordd:


Gwasanaeth Cludo i'r Cartref

Gallwn ddarparu amrywiaeth eang o lyfrau cyffredin a phrint mawr yn ogystal â llyfrau llafar i bobl nad ydynt yn gallu ymweld â llyfrgell neu sy'n cael anhawster cyrraedd y llyfrgell.

Rydym yn cludo, a chasglu o'r cartref.

Mae'r gwasanaeth AM DDIM.


Gwasanaeth Llety Preswyl

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau llyfrgell i gyfadeiladau tai lloches, cartrefi nyrsio a chanolfannau dydd.


Y Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol

Mae'r llyfrgell deithiol ymweld â chymunedau sydd heb lyfrgell leol. Rydym yn darparu gwasanaeth i gymunedau yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Maen nhw'n galw heibio bob tair wythnos.

Rydym yn falch o drafod eich anghenion llyfrgell a gwybodaeth. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Gwasanaeth Teithiol a Chludo i'r Cartref yn npt.libhq@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 860001.