Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Grwpiau darllen a darllen da

Llyfrau Da

Yn chwilio am lyfr da i'w dadrllen? Diddorbeb mewn dechrau grwp darllen? Am gwrdd ag Awdur? Yna, mae mwy!

Mae'r tudalennau hyn ar gyfer unrhyw un sy'n dwlu ffoi i gwmni llyfr da. Yma, cewch wybodaeth am gwrpiau darllen, digwyddiadau gydag awduron, gwobrau llyfrau a mwy.

Ac mae croeso i unrhyw adborth, felly cysylltwch a ni achos byddwn yn dwlu clywed gennych chi.

* I gysylltu â’ch Cydlynydd Datblygu Darllenwyr cysylltwch â Paul Doyle ar 01639 860000 neu e-bostiwch p.a.doyle@npt.gov.uk

Yn chwilio am lyfr da?

Ydych chi'n chwilio am lyfr da? Efallai eich bod yn chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol neu'n chwilio am un o'r clasuron neu rywbeth ar gyfer eich gwyliau nesaf.