Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Babanod a Phlant Bach

Babanod a Phlant Bach

Beth yw Dechrau Da?

Rhaglen genedlaethol yw Dechrau Da sy'n gweithio trwy gydlynwyr lleol sy'n rhoi pecyn o lyfrau am ddim i fabanod gyda deunyddiau arweiniol ar gyfer rhieni a gofalwyr.

Dechrau Da a Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot

Mae sesiynau canu a rhigwm Dechrau Da wedi ailddechrau yn Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot. I gadw lle neu gadarnhau sesiwn cysylltwch â'ch llyfrgell leol. Amserau sesiynau rheolaidd ar gyfer y rhai sydd wedi archebu lle yw:

Llyfrgell Castell-nedd - Dydd Llun 10.30

Llyfrgell Port Talbot - Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener 10.30

Llyfrgell Pontardawe - Dydd Iau 10.30

Llyfrgell Glyn-nedd - dydd Llun (yn ystod y tymor yn unig) 10:30 and 11:45

Llyfrgell Sgiwen -  digwyddiad lansio. Dydd Gwener 25 Chwefror 11am. Cysylltwch â'r llyfrgell am fanylion sesiynau rheolaidd.

Llyfrgell Cwmafan -Dydd Mercher 10.30 (heblaw gwyliau ysgol)

Llyfrgell Sandfields - Dydd Gwener 10.30

Llyfrgell Baglan - Bob pythefnos. Dydd Iau 1af a 3ydd y mis, 2.15yp

Book Crawl

Menter wych i annog plant 0 - 3 oed ymaelodi â llyfrgell. Bydd plant yn derbyn cerdyn casglu a fydd yn eu galluogi i gasglu sticeri ar bob ymweliad â'r llyfrgell. Ar ôl casglu 5 sticer, maent yn cael tystysgrif. Mae deg tystysgrif ddeniadol i'w casglu. Dosberthir llyfr am ddim gyda'r dystysgrif gyntaf tra bod stociau'n parhau. Gofynnwch yn eich llyfrgell leol am fanylion.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Mair Hambly
e-bost:m.hambly@npt.gov.uk

Dolenni