Babanod a Phlant Bach

Babanod a Phlant Bach

Dechrau Da: anrheg am oes

Beth yw Dechrau Da?

Rhaglen genedlaethol yw Dechrau Da sy'n gweithio trwy gydlynwyr lleol sy'n rhoi pecyn o lyfrau am ddim i fabanod gyda deunyddiau arweiniol ar gyfer rhieni a gofalwyr.

Dechrau Da a Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot

Amser Caneon a Rhigymau

Cynhelir Amser Caneuon a Rhigymau bob wythnos yn ystod y tymor yn y llyfrgelloedd canlynol:

Llyfrgell Baglan - ffoniwch y llyfrgell am fanylion
Llyfrgell Castell-nedd - bob dydd Llun am 10:30 a.m.
Llyfrgell Glynneath - 1af o ddiwrnod o bob mis ar 10 a.m.
Llyfrgell Cwmafan - bob arall dydd Mercher am 10:30 a.m.
Llyfrgell Pontardawe - bob dydd Mawrth am 10:30 a.m.
Llyfrgell Port Talbot - bob dydd Mercher am 2:00 p.m.
Llyfrgell Sandfields - bob dydd Gwener am 10:30 a.m
Llyfrgell Skewen -Dydd Gwener 1af bob mis am 1:30 p.m.

Book Crawl

Menter wych i annog plant 0 - 3 oed ymaelodi â llyfrgell. Bydd plant yn derbyn cerdyn casglu a fydd yn eu galluogi i gasglu sticeri ar bob ymweliad â'r llyfrgell. Ar ôl casglu 5 sticer, maent yn cael tystysgrif. Mae deg tystysgrif ddeniadol i'w casglu. Dosberthir llyfr am ddim gyda'r dystysgrif gyntaf tra bod stociau'n parhau. Gofynnwch yn eich llyfrgell leol am fanylion.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Lys Knight
Ffôn: 01639 860015
e-bost: e.knight@npt.gov.uk

Dolenni