Babanod a Phlant Bach

Babanod a Phlant Bach

Beth yw Dechrau Da?

Rhaglen genedlaethol yw Dechrau Da sy'n gweithio trwy gydlynwyr lleol sy'n rhoi pecyn o lyfrau am ddim i fabanod gyda deunyddiau arweiniol ar gyfer rhieni a gofalwyr.

Dechrau Da a Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot

Mae sesiynau Cân Gorfforol a Rhigwm Bookstart wedi'u hatal ym mhob llyfrgell. Gallwch ymuno â'n sesiynau ar-lein trwy ymuno â'n grŵp Facebook yma.

Book Crawl

Menter wych i annog plant 0 - 3 oed ymaelodi â llyfrgell. Bydd plant yn derbyn cerdyn casglu a fydd yn eu galluogi i gasglu sticeri ar bob ymweliad â'r llyfrgell. Ar ôl casglu 5 sticer, maent yn cael tystysgrif. Mae deg tystysgrif ddeniadol i'w casglu. Dosberthir llyfr am ddim gyda'r dystysgrif gyntaf tra bod stociau'n parhau. Gofynnwch yn eich llyfrgell leol am fanylion.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Mair Hambly
e-bost:m.hambly@npt.gov.uk

Dolenni