Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth gallaf ei fenthyca?

Gall aelodau'r llyfrgell fenthyg hyd at 10 eitem ar y tro.

Llyfrau

Gallwch fenthyg hyd at 10 llyfr am dair wythnos ar y tro.

DVDs

Mae gan rai o'n llyfrgelloedd gasgliadau DVDs. Os nad oes gan eich llyfrgell leol gasgliad DVDs, gallwch fenthyg DVDs drwy eu harchebu a'u casglu o lyfrgell o'ch dewis.

Gallwch fenthyg hyd at 3 DVD ar y tro.

Cost benthyg DVD am wythnos yw £2.00.

Mae DVDs i blant yn costio £1.00 yr wythnos i'w benthyg.

Cerddoriaeth

Mae gan lyfrgelloedd Castell-nedd, Pontardawe a Phort Talbot CDs cerddoriaeth y gallwch eu benthyg. Mae ganddynt gasgliadau clasurol, pop, canu gwlad a jazz.

Gallwch fenthyg hyd at 3 CD ar y tro.

Mae eitemau cerddoriaeth yn costio 75c yr eitem am dair wythnos.

Llyfrau Llafar

Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd gasgliadau o lyfrau llafar ar dâp neu CD.

Gallwch fenthyg hyd at 3 llyfr llafar am hyd at dair wythnos. Rhaid talu 75c yr un am fenthyg llyfr llafar. Os ydych wedi cofrestru fel person â nam ar y golwg, does dim rhaid i chi dalu i'w benthyg.