Plant a Llyfrgelloedd

Croeso i dudalennau ein llyfrgelloedd yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc. Yma ceir gwybodaeth am yr hyn mae llyfrgelloedd CNPT yn gallu ei gynnig i chi. Gallwn helpu gyda'ch gwaith cartref, dod o hyd i rywbeth da i chi ei ddarllen neu gynnig lle hwyl i chi ymweld ag ef.