Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Plant, pobl ifanc a ysgolion

Can a Rhigwm Mae sesiynau odl wedi'u hatal ym mhob llyfrgell. Gallwch ymuno â'n sesiynau ar-lein trwy ymuno â'n grŵp Facebook.

Croeso i dudalennau ein llyfrgelloedd yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc. Yma ceir gwybodaeth am yr hyn mae llyfrgelloedd CNPT yn gallu ei gynnig i chi. Gallwn helpu gyda'ch gwaith cartref, dod o hyd i rywbeth da i chi ei ddarllen neu gynnig lle hwyl i chi ymweld ag ef.

Babanod a Phlant Bach

Babanod a Phlant Bach

Plant (4-11)

Gweithgareddau a deunyddiau ar gyfer plant 4-11 oed

Pobl Ifanc ac Oedolion Ifanc

pobl ifanc ac oedolion ifanc

Ymaelodi

Ymaelodi

Cylchoedd Chwarae

Cylchoedd Chwarae

Gwybodaeth i Athrawon

Gwybodaeth i Athrawon

Llyfrgell Deganau

Llyfrgell Deganau