Gwasanaethau Gwybodaeth

Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot yn cynnig ystod o wasanaethau cyfeirio ar-lein i chi eu defnyddio. Cewch fynediad i unrhyw un o'r gwasanaethau hyn o unrhyw gyfrifiadur llyfrgell ac mae modd cael mynediad i rai gartref neu yn y gwaith. I gael gwybodaeth am fynediad, gweler isod.

 

Ancesty Library Edition

Tra ein bod ar gau gallwch gyrchu Ancestry Library Edition gartref. Dilynwch y ddolen hon i'n tudalen enterprise, mewngofnodi gyda'ch rhif cerdyn a'ch cod pin, ac yna cliciwch ar y ddolen.

Archwiliwch eich hanes teulu gydag Ancestry.

  • 820 miliwn o gofnodion teulu chwiliadwy yn y DU
  • Cyfrifiadau Cymru, Lloegr a'r Alban o 1841 i 1901
  • Cofnodion Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Cymru a Lloegr o 1837 i 2005.

 


 

RB Digital

Benthycwch eich hoff gylchgronau o’ch gwasanaeth llyfrgell leol. Mae gan y gwasanaeth e-gronau cannoedd o’r teitlau mwyaf poblogaidd, sydd ar gael i chi eu lawr lwytho ar eich cyfrifiadur neu ar ran fwyaf o ddyfeisiau symudol. Dewiswch deitlau sy’n cynnwys iechyd, ffitrwydd, chwaraeon, crefftau, gerddi, cerddoriaeth, cyfrifiaduron a llawer mwy.

 

https://wales.rbdigitalglobal.com/

Comics a Nofelau Graffig
Mynediad diderfyn i dros 16,000 o deitlau poblogaidd a chlasurol

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn mae’n rhaid i chi fod yn byw yn y Deyrnas Unedig a bod yn aelod cofrestredig mewn llyfrgell yng Nghymru sy’n rhan o’r cynllun. Os ydych eisoes yn aelod o’r llyfrgell, gallwch fenthyca e-gronau gan ddefnyddio rhif cerdyn aelodaeth eich llyfrgell.

 


 

BorrowBox logo

Mae gan y gwasanaeth BorrowBox ystod eang o e-lyfrau llafar ar gael i chi eu lawr lwytho a gwrando ar eich cyfrifiadur neu’r rhan fwyaf ddyfeisiau symudol.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn mae’n rhaid i chi fod yn byw yn y Deyrnas Unedig a bod yn aelod cofrestredig mewn llyfrgell yng Nghymru sy’n rhan o’r cynllun.

Gall aelodau o’r llyfrgell leol pori a benthyg e-Lyfrau llafar poblogaidd ar unrhyw ddyfais Apple iOS a Android Google am gyfnodau cyfyngedig drwy fenthyciadau digidol. Mae ffeiliau sain MP3 yn hygyrch ac yn gydnaws â holl ddyfeisiau.

Lawr lwythwch yr ap yn awr oddi wrth yr App Store a Google Play a dechreuwch fenthyca, lawr lwytho a mwynhau e-Lyfrau llafar heddiw.

http://library.bolindadigital.com/neathporttalbot


Ziptales - making reading fun

Gwneud darllen yn hwyl!

500+ o straeon a gweithgareddau rhyngweithiol i blant 4 - 12+ mlwydd oed. Trosleisio ac animeiddio atyniadol, a chwisiau darllen a deal.

Ewch i www.ziptales.co.uk/library a chliciwch ar y logo ar gyfer Castell-nedd Port Talbot. Yna, dilynwch yr arweiniad a mewngofnodwch gyda'ch rhif cerdyn llyfrgell.

www.ziptales.co.uk/library

 


 

Who Else Writes Like...?

Edrych am awdur newydd?

Os ydych am roi cynnig i awdur gwahanol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, defnyddiwch ‘Who Else Writes Like…?’ a fydd yn argymell awduron yn seiliedig ar bwy ydych yn hoffi darllen.

Os ydych yn aelod o lyfrgell yng Nghymru, gallwch fewngofnodi drwy ddefnyddio eich rhif cerdyn llyfrgell ar dudalen mewngofnodi Who Else Writes Like.

http://www.whoelsewriteslike.com/account/login


Who Next...?

Defnyddiwch Who Next…? i helpu plant ddod o hyd i awduron newydd ac ehangu ar y nifer o awduron y maent yn ei fwynhau.

Gall yr offeryn yn cael ei ddefnyddio i arwain plant sydd eisoes wedi mwynhau storïau gan un awdur i ddod o hyd i bobl eraill sy’n ysgrifennu mewn ffordd debyg.

Os ydych yn aelod o lyfrgell Gymreig, gallwch fewngofnodi trwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell ar dudalen mewngofnodi Who Next.

http://www.whonextguide.com/account/login


 

Theory Test Pro in partnership with Neath Port Talbot Libraries

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig iawn o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys banc o gwestiynau swyddogol i ymarfer ar gyfer y prawf, clipiau fideo i'ch helpu i adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Defnyddir yr holl ddeunydd dan drwydded yr Asiantaeth Safonau Gyrru, sef y bobl sy'n gosod y prawf.

Os ydych yn aelod o lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot, gallwch fewngofnodi trwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell

http://nptlibraries.theorytestpro.co.uk/


 

Access to Research logo

Mynediad am ddim i gyfnodolion academaidd ar-lein. Gwybodaeth fanwl ar bynciau gan gynnwys: celf, pensaernïaeth, busnes, peirianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, mathemateg a'r gwyddorau.

http://www.accesstoresearch.org.uk/


Adnoddau Ar-lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau ar-lein rhad ac am ddim. I gael mynediad i rain o bell, defnyddiwch eich tocyn darllenydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. I ymaelodi, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein.