Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cylchoedd Chwarae

BookStart - little girl reading

Benthyca Llyfrau - Cylchoedd Chwarae, Grwpiau Rhieni a Phlant Bach a Chyfleusterau Gofal Plant

Gellir rhoi benthyg blwch gyda dewis o 20-30 o lyfrau stori a llyfrau ffeithiol syml i gylchoedd chwarae, grwpiau rhieni a phlant bach a chyfleusterau gofal plant yn y fwrdeistref sirol. Mae'r llyfrau'n addas i blant dan 3 oed. Mae llyfrau ar gael yn Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Mae benthyciadau ar gael mewn cyfryngau gwahanol megis llyfrau bwrdd, cyffwrdd a sbonc.

Os oes gan grwpiau geisiadau arbennig, e.e. os oes ganddynt bwnc ar gyfer y tymor, fel arfer gallwn ddarparu ar gyfer hyn os rhoddir rhybudd ymlaen llaw. Darperir gwasanaeth dosbarthu/casglu ar ddechrau a diwedd pob tymor. Os yw grwpiau'n parhau i weithredu yn ystod gwyliau, gellir estyn cyfnodau benthyg.

I gael mwy o fanylion

Lyfrgellydd y Plant
01639 860015 01639 860015 voice +441639860015