Grwpiau darllen

Croseo i Hooked on Books

Ydych chi'n hoffi rhoi cynnig ar rywbeth newydd a darganfod awduron newydd? Yna, y grwp darllen yw'r union le i ddechrau. Mae Grwpiau Darllenyn ffordd wych o ddod o hyd i amrywiaeth o  lyfrau ac awduron gwahannol a rhannu'ch profiadau darllen gyda darllenwyr eraill.Hwyrach y bydd eich hoff awdur nesaf wrth y drws yn disgwyl cael ei ddarganfod...

Edrych am Grwp Darllen?

Ar hyn o bryd, mae 7 grwp sy'n cwrdd mewn llyfrgelloed. Mae'r rhain yn:

Yn ychwanegol, mae grwpiau darllen mewn 3 llyfrgell wirfoddol. Mae rhain yn:

Mae Blas ar Lyfrau'n darparu llyfrau mewn setiau o ddeg i gwrpiau ar draws Castell nedd Port Talbot, ble bynnag y bont. yn 2009, bydd 78 teitl i ddewis ohonynt. Mae'r rhestr lyfrau gyflawn ar gtfer 2009 i'w gweld isod, neu o gatalog Blas at Lyfrau.

Os hoffech chi ymuno â grŵp neu gychwyn grŵp yn eich ardal chi, cysylltwch â’ch llyfrgell leol neu:

Paul Doyle
01639 860000

Catalog grŵp darllen

catalog llyfrau grŵp darllen
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf catalog grwpiau darllen 2020
14.03 MB