Trwyddedau

Ffyrdd a Phriffyrdd

Trwyddedau Priffyrdd

Cysylltwch â’r Adran Trwyddedu

Cysylltwch â’r Adran Trwyddedu

Delwyr Metel Sgrap

Mae pob Gwerthwr Metel Sgrap wedi i gael Trwydded

Casgliadau Elusennol

Casgliadau Elusennol

Masnachu ar y Stryd

Gwneud cais am ganiatâd fasnachu ar y stryd .

Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat

Trwyddedu Anifeiliaid

Trwyddedu Anifeiliaid

Gamblo & Loterïau

Gamblo & Loterïau

Alcohol ac Adloniant

Gwybodaeth ynglŷn â thrwyddedau alcohol ac adloniant