Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Trwyddedau nas Cynhwysir

Trwyddedau nas Cynhwysir

 • Trwydded er mwyn gwaredu gwastraff/trwydded cludwyr gwastraff - Asiantaeth yr Amgylchedd - 01792 645300
 • Trwydded Bysgota - Swyddfa'r Post
 • Trwyddedau Sgipiau/Sgaffaldiau a Gwaith Stryd - CBS Castell-nedd Port Talbot - 01639 686338
 • Trwydded Gynnau - Yr Heddlu
 • Trwydded Briodi - Cofrestrydd Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau - 01639 760021
 • Trwydded i blant berfformio - CBS Castell-nedd Port Talbot Cefnogaeth Disgyblion a Rhieni - 01639 763599
 • Trwydded Gredyd - CBS Castell-nedd Port Talbot Safonau Masnach – 01639 686868
 • Hebryngwyr cludiant ysgol - CBS Castell-nedd Port Talbot Adran Drafnidiaeth - 01639 686138
 • Trwydded ar gyfer cofrestru eiddo bwyd - Neath Port Talbot CBC - 01639 686868
 • Trwydded Tai Amlfeddiannaeth - CBS Castell-nedd Port Talbot Iechyd yr Amgylchedd - 01639 686868
 • Trwydded safle carafanau - CBS Castell-nedd Port Talbot Iechyd yr Amgylchedd - 01639 686868
 • Cofrestru cartrefi nyrsio a phreswyl a chofrestru gwarchodwyr plan - C.S.I.W - 01792 310420
 • Rhestr o warchodwyr plant a meithrinfeyddt Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant - Abertawe - 01792 612155/ Castell-nedd Port Talbot - 01792 865914/ Pen-y-bont ar Ogwr - 01656 727162
 • Trwydded symud anifeiliaid - CBS Castell-nedd Port Talbot Iechyd yr Amgylchedd - 01639 686868