Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaeth Yr Amgueddfa

Mae'r ddogfen Gwasanaeth Amgueddfa Castell-nedd Port Talbot, yn cofnodi a gwarchod dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ein hardal.

Drwy ein hamgueddfeydd, arddangosfeydd a gwaith allgymorth rydym yn ymdrechu i ddathlu ein lle yn hanes y byd o Oes yr Haearn Celtiaid, y chwyldro diwydiannol, siapio Undeb Rygbi, i'r dyfeisio radar yn y Rhyfel Byd II a thu hwnt!

Mae'rgwasanaeth amgueddfeydd yn gweithio'n agos gydag ysgolion, sefydliadau treftadaeth, grwpiau hanes lleol ac chyd amgueddfeyddi cynnal profiad dysgu cynhyrchiol i drigolion ac ymwelwyr i'r ardal.

Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Manylion am yr Amgueddfa

Amgueddfeydd Eraill

Gwybodaeth am lefydd eraill o ddiddordeb yn CNPT