Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Amgueddfeydd Eraill

Abaty Margam ac Amgueddfa Gerrig

Eglwys Abaty Margam, a sefydlwyd ym 1147 yw'r unig Sefydliad Sistersaidd yng Nghymru y mae ei gorff yn dal i fod yn gyfan ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer addoliad Cristnogol. Mae olioneraill y Fynachlog yn cynnwys cabidyldy deuddeg ochr mewn arddull Saesneg cynnar wedi'i leoli ym Mharc Gwledig Margam.

Mae Amgueddfa Cerrig Abaty Margam yn amgueddfa fach ond arwyddocaol yng ngofal CADW, s'yn gartref i gasgliad o gerrig a chroesau cyn-Romanésg, Rhufeinig a Cheltaidd, wedi'u harysgrifio, rhai i'w cael yn ardal Margam, gan gynnwys Croes Olwyn fawr Conbelin. Mae teithiau tywys o amgylch yr Abaty ac Amgueddfa'r Cerrig ar gael trwy drefniant gyda Swyddfa Blwyf Margam.

  • Ffôn: Swyddfa Plwyf Margam 01639 871184/ CADW 029 20 500200
  • Lleoliad: M4 cyffordd 38, 2 filltir i'r dwyrain o Bort Talbot ar yr A48
  • Bws: X1 (First Cymru) o Abertawe/Port Talbot
  • Hygyrchedd: Yn addas i bawb. Cyfleusterau i'r anabl ar y safle.

Amgueddfa Glowyr De Cymru

Wedi'i leoli yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan mae'r amgueddfa agos hon yn darlunio hanes y glöwr a'i deulu yng Nghymoedd De Cymru. Mae yna hefyd amrywiaeth o arddangosion awyr agored gan gynnwys siop gof.

Ffôn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan 01639 850564

Lleoliad: Ar yr A4107, 6 milltir o Gyffordd 40 yr M4

Bws: 23 (First Cymru) o Bort Talbot

Hygyrchedd: hygyrch i ymwelwyr llai galluog

I gael mwy o wybodaeth am yr Amgueddfa ewch i http://www.south-wales-miners-museum.co.uk/