Ffair Medi Castell-nedd

Mercher 11 Medi hyd Dydd Sadwrn 14 Medi, 2019
9am to 10pm.

Bob blwyddyn rydym yn cynnal digwyddiad awyr agored hanesyddol nghanol Castell-nedd, De Cymru. Mae'n denu tyrfaoedd o bell ac agos ac fe'i cydnabyddir fel y bedwaredd Ffair Fasnachu Siartredig fwyaf yn y DU.

Mae'r digwyddiad blynyddol hwn wedi bod yn digwydd yng nghanol prysur Castell-nedd am gannoedd o flynyddoedd ac yn ffefryn mawr gyda phobl leol. Mae'r ffair y gwyddom amdani heddiw,  gyda'i stondinau a'i reidiau ffair bywiog,  yn wahanol iawn i'r ffeiriau gwreiddiol 700 mlynedd yn ôl.

Mae masnachwyr o'r DU ac Ewrop, wedi bod yn mynychu’r digwyddiad bedwar diwrnod hwn. Mae’r cynnyrch yn amrywio o decstilau, bylbiau a phlanhigion, llestri, crochenwaith a llawer mwy yn gwneud y cyfanswm o hyd at 140 o stondinau, o gwmpas strydoedd Canol Tref Castell-nedd. Bydd llawer o'r siopau ar agor yn hwyr i gyd-fynd â'r Ffair, gan roi cyfle ipobl edrych o gwmpas.