Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffioedd Rheoli Plâu

Gallwch ddod o hyd i prisiau ar gyfer y gwasanaethau a ddarparwn i eiddo domestig a masnachol.

Dylech nodi lle mae ymweliad wedi cael ei wneud, nid yw unrhyw ad-daliadau yn bosibl.

Taliadau ar gyfer eiddo domestig

Math o Plâu Nodiadau Cyfanswm yn cynnwys TAW (o 1 Ebrill 2022)

Llygod Mawr & Llygod

Mae ailymweliadau wedi'u cynnwys yn y ffi, unwaith y bydd yr alwad ar gau mae taliad newydd  yn ofynnol.

 

£40

Chwilod duon,
Bygiau Gwely

Triniaeth Unigol

£123

Chwain

Triniaeth Unigol

£65

Cacwn
(Gwenyn Meirch)

Triniaeth Unigol

£65

Morgrug

triniaeth unigol, dan do yn unig

£65

 

Taliadau ar gyfer adeiladau masnachol

Mae cytundebau ar gael, cysylltwch â ni 01639 686868 am fwy o wybodaeth.

Math o Plâu Nodiadau Cyfanswm yn cynnwys TAW (o 1 Ebrill 2022)

Llygod Mawr & Llygod, Pryfed

1 driniaeth ymweliad

£82 + TAW*
* ynghyd ag amcangyfrifon unigol sydd eu hangen ymlaen llaw

Achosion brys tu allan i oriau

Math o Plâu Nodiadau Cyfanswm yn cynnwys TAW (o 1 Ebrill 2022)

Llygod mawr neu Llygod y tu mewn i'r eiddo

Cyngor yn unig

Dim Gwasanaeth

Dewisiadau talu:

Mae prisiau Preswyl i gyd yn gynhwysol, ond bydd prisiau Masnachol yn amodol ar ychwanegu'r TAW ar y gyfradd arferol.

Mae angen talu ymlaen llaw ar gyfer ymweliadau yn ystod oriau swyddfa arferol gan un o'r dulliau canlynol:

  • Trefnu a thalu ar-lein 
  • Ffôn (01639) 686868 - Sicrhewch fod y manylion eich cerdyn debyd yn barod gyda chi
  • Galwadau Tu Allan i Oriau Gwaith: Mae cwsmeriaid yn cael eu hanfon anfoneb am driniaeth rheoli pla. Nodwch y taliadau uwch ar gyfer galwadau y tu allan i oriau swyddfa arferol.

Mae'r Awdurdod yn cadw'r hawl i wrthod y gwasanaeth os ystyrir fod yna unrhyw ddyled sy'n weddill.

Dylech nodi lle mae ymweliad wedi cael ei wneud, nid yw unrhyw ad-daliadau yn bosibl.

Drefnu ymweliad Rheoli Plâu

Drefnu ymweliad Rheoli Plâu

Beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl drefnu driniaeth?

Bydd Swyddog Rheoli Pla y Cyngor yn ymweld rhwng yr amseroedd canlynol

  • 08:30yb a 12:00yp canol dydd Llun i ddydd Gwener
  • 12:00yp canol dydd - 17.00yp Llun i ddydd Iau
  • 12:00yp canol dydd - 16.30yp ar ddydd Gwener

Mae gennym nifer cyfyngedig o swyddogion a byddant yn ceisio eu gorau i gadw eu hapwyntiadau gyda chi - byddem yn ddiolchgar pe byddech yn gwneud yr un peth. Os na fyddwch yn gallu cadw apwyntiad rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl drwy ffonio 01639 686868 i drefnu apwyntiad addas arall.

Cansladau

Mae cansladau gyda ad-daliad llawn, dim ond yn cael ei wneud cyn ymweliad y Swyddog Rheoli Pla drwy ffonio 01639 686868. Os bydd Swyddog Rheoli Plâu yn galw yn eich eiddo yn dilyn apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw, yna ni fydd unrhyw ad-daliad yn cael ei wneud.